Příspěvek na nutriční poradenství pro vybrané chronicky nemocné klienty

Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější chronické onemocnění v populaci a postihuje častěji osoby ve vyšším věku a osoby s nadváhou či obezitou. Málo pohybu, špatná životospráva, nadměrný stres, ale také genetické dispozice výrazně přispívají ke vzniku tohoto typu onemocnění.

Hypertenze je označení pro vysoký krevní tlak. Jeho počáteční stádia probíhají bez jakýchkoli projevů. Později se objevují bolesti hlavy, poškození tepen a tělesných orgánů. Neléčená hypertenze poškozuje krevní cévy a zvyšuje riziko vzniku infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody.

92% nemocných cukrovkou
tvoří diabetici 2. typu

95% všech hypertoniků trpí hypertenzí způsobenou genetickými vlohami či špatnou životosprávou

OZP nabízí komplexní program péče pro klienty s onemocněním diabetes mellitus 2. typu, hypertenzí či kombinací obou onemocnění. Naší snahou je pomoci zkvalitnit život klientů s tímto chronickým onemocněním, a výsledně tak snížit rizika nežádoucích dopadů na zdraví.

Ve spolupráci se sítí nutričních terapeutů můžete zdarma získat řadu cenných rad, jak upravit svou životosprávu.

Podmínky čerpání příspěvku

  1. Program je určen pro všechny pojištěnce ve věku 18 let včetně a více s diagnózou diabetes mellitus 2. typu či hypertenzí, případně kombinací obou onemocnění.
  2. Příspěvek lze čerpat do maximální výše 1 000,- Kč na 50 % výši účtenky za poradentství či vyšetření složení těla bioimpedanční metodou na přístroji s bimanuálním a bipedálním měřením u certifikovaných nutričních terapeutů.
  3. Pojištenec musí doložit potvrzení s diagnózou E11 a I10-15 nebo kombinací těchto chronických nemocí.
  4. Příspěvek je určen na čerpání služeb certifikovaného nutričního terapeuta.
  5. O příspěvek lze žádat do 31.12. daného kalendářního roku.
  6. Nezbytné doklady je nutné doručit nejpozději do 31.12. daného kalendářního roku na adresu sídla OZP, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, nebo je lze předat osobně v kterémkoli klientském centru OZP. Žádost můžete podat také prostřednictvím Kuponu ve VITAKARTĚ.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Žádost o příspěvek na nutriční poradenství pro Péče o vybrané chronicky nemocné klienty
Dokument PDF | 1,3 MB