Příspěvek na nutriční poradenství pro vybrané chronicky nemocné klienty

Diabetes mellitus 2. typu je nejčastější chronické onemocnění v populaci a postihuje častěji osoby ve vyšším věku a osoby s nadváhou či obezitou. Málo pohybu, špatná životospráva, nadměrný stres, ale také genetické dispozice výrazně přispívají ke vzniku tohoto typu onemocnění.

Hypertenze je označení pro vysoký krevní tlak. Jeho počáteční stádia probíhají bez jakýchkoli projevů. Později se objevují bolesti hlavy, poškození tepen a tělesných orgánů. Neléčená hypertenze poškozuje krevní cévy a zvyšuje riziko vzniku infarktu myokardu nebo cévní mozkové příhody.

92% nemocných cukrovkou
tvoří diabetici 2. typu

95% všech hypertoniků trpí hypertenzí způsobenou genetickými vlohami či špatnou životosprávou

OZP nabízí komplexní program péče pro klienty s onemocněním diabetes mellitus 2. typu, hypertenzí či kombinací obou onemocnění. Naší snahou je pomoci zkvalitnit život klientů s tímto chronickým onemocněním, a výsledně tak snížit rizika nežádoucích dopadů na zdraví.

Ve spolupráci se sítí nutričních terapeutů můžete zdarma získat řadu cenných rad, jak upravit svou životosprávu.

Podmínky čerpání příspěvku

Program je určen pro všechny pojištěnce ve věku 18 let včetně a více s diagnózou diabetes mellitus 2. typu či hypertenzí, případně kombinací obou onemocnění.

Příspěvek lze čerpat do maximální výše 1 000,- Kč na 50 % výši účtenky za poradentství či vyšetření složení těla bioimpedanční metodou na přístroji s bimanuálním a bipedálním měřením u certifikovaných nutričních terapeutů. Příspěvek je určen na čerpání služeb certifikovaného nutričního terapeuta.

Platnost programu: 10. 1. - 30. 11. daného kalendářního roku

Akceptace účtenek: účtenky musí být vydané daném kalendářním roce a v době podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od vystavení. V lednu je možné v rámci programu využít i účtenky z prosince předešlého roku.

Pojištenec musí doložit potvrzení s diagnózou E11 a I10-15 nebo kombinací těchto chronických nemocí.

Příspěvek lze využít pouze jednorázově bez ohledu na výši účtenky; v rámci jedné žádosti je možné využít více účtenek.

Podmínkou čerpání příspěvku je absolvování právními předpisy stanovené pravidelné u praktického lékaře v uplynulých 2 letech.

Obecné podmínky čerpání kuponů:

Příspěvek mohou čerpat všichni stávající pojištěnci (bývalí, odchozí ani budoucí pojištěnci preventivní programy čerpat nemohou).

Příspěvek lze čerpat:

  1. prostřednictvím papírových formulářů na přepážkách a expoziturách OZP
  2. prostřednictvím aplikace VITAKARTA - viz sekce BONUSY - Katalog benefitů
  3. akceptovány budou i žádosti zaslané poštou a datovou schránkou
  4. E-mailové žádosti se scany účtenek nebudou akceptovány!

Příspěvky v rámci Kuponů lze čerpat bez ohledu na stav konta kreditů ve VITAKARTĚ.

Před čerpáním programu si pečlivě pročtěte obecné Podmínky pro čerpání zdravotně preventivních programů OZP.

Žádost pojištěnce o příspěvky je možné uplatnit pouze do vyčerpání plánovaných finančních prostředků (prostředky jsou určené na každý program zvlášť) či do data platnosti programu.

V případě vyčerpání finančních prostředků na daný program si OZP vyhrazuje právo ukončit program kdykoli během roku.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Žádost o příspěvek na nutriční poradenství pro Péče o vybrané chronicky nemocné klienty
Dokument PDF | 855 kB