Programy STOP rakovině a civilizačním onemocněním

Nabízíme vám celou škálu preventivních vyšetření typických civilizačních chorob. Naše prevenční nabídka je v rámci České republiky jednoznačně nejširší. Kvalitu této péče poskytované našimi smluvními pracovišti neustále sledujeme. Díky včasné prevenci jsou v raném stadiu odhaleny tisíce případů různých zhoubných onemocnění a můžete tak včas předejít zbytečným úmrtím.

Většinu programů z řady STOP můžete čerpat dvojím způsobem dle toho, co vám více vyhovuje:

 1. jako bezplatného vyšetření u vybraných poskytovatelů zdravotních služeb (PZS):
  • Vyberte si v seznamu poskytovatelů zdravotní péče zařízení, se kterým máme uzavřenou smlouvu o přímé úhradě vyšetření (seznam najdete vždy u detailu konkrétního programu)
  • Objednejte se nebo kontaktujte naši asistenční službu na tel. 844 111 000, kde vás na vyšetření přímo objednají
  • Absolvujte vyšetření u daného PZS – v tom případě nic neplatíte a OZP uhradí vyšetření přímo poskytovateli
  • Bezplatné vyšetření u PZS můžete absolvovat v průběhu celého roku

 2. nebo jako příspěvku na preventivní vyšetření u libovolného PZS formou kuponu. Najděte si v atlasu doktorů zařízení/ambulanci, která splňuje odbornost uvedenou u každého z programů. Objednejte se a informujte lékaře o záměru absolvovat preventivní vyšetření dle popisu programu:
  • Absolvované preventivní vyšetření zaplatíte přímo poskytovateli. Následně si účtenku se správně vyplněnými údaji uplatněte ve VITAKARTĚ v sekci Bonusy – Katalog benefitů či na přepážce některé z poboček OZP.
  • Uhradíme vám příspěvek do maximální určené výše dle daného programu.
  • Příspěvek formou kuponů můžete využít v období 10. 1. - 30. 11. daného kalendářního roku.
  • Můžete využít účtenky vydané v daném kalendářním roce, max. 3 měsíce staré. Účtenka musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a soupis provedených vyšetření.
  • Účtenka bude proplacena v případě, že preventivní vyšetření nebylo v daném období vykázáno OZP přímo smluvním poskytovatelem.
  • Podmínkou čerpání příspěvku je absolvování právními předpisy stanovené preventivní prohlídky u praktického/dětského lékaře.
  • Před čerpáním každého kuponu si pečlivě pročtěte specifická pravidla pro každý z Kuponů a obecné Podmínky pro čerpání zdravotně preventivních programů OZP.

Více informací zde.

Ke stažení:

ve formátu PDF
Seznam programů STOP
Dokument PDF | 116 kB

 

Přehled programů STOP

Již několik let můžete využít vybraných programů z řady STOP (stop rakovině, infarktu a osteoporóze) dvojím způsobem – jako bezplatného vyšetření či jako příspěvku na preventivní vyšetření formou kuponu. Jak postupovat při čerpání těchto programů se dozvíte zde.

STOP rakovině prsu

STOP rakovině prsu

Zachytí-li se zhoubný nádor prsu včas, existuje až 95% pravděpodobnost vyléčení. Proto poskytujeme klientkám OZP vyšetření prsu na mamografu zcela zdarma. Mamograf může odhalit nádor i v době, kdy žena ještě nepociťuje žádné potíže.
VÍCE
STOP rakovině kůže

STOP rakovině kůže

Program STOP rakovině kůže je určen klientům OZP bez věkového omezení. Jedná se o screeningové vyšetření maligního melanomu, kterým lze diagnostikovat až 90 % všech maligních melanomů v počáteční fázi onemocnění. Vyšetření klientům OZP plně hradíme.
VÍCE
STOP infarktu

STOP infarktu

Ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda a diabetes mellitus jsou vůbec nejčastější příčinou pracovní neschopnosti i úmrtí. Jejich prevence spočívá v minimalizaci ovlivnitelných rizikových faktorů. Vyšetření, která jsou pro klienty OZP zdarma, jsou nově rozšířena i pro klienty od 30 let věku.
VÍCE
STOP rakovině prostaty

STOP rakovině prostaty

Rakovina prostaty patří u mužů mezi nejčastější. Včasné zjištění může zabránit metastázování do dalších orgánů. Nabízíme proto klientům OZP zcela zdarma preventivní vyšetření na tento druh karcinomu.
VÍCE
STOP osteoporóze

STOP osteoporóze

Osteoporóza, která postihuje zejména seniory, se projevuje úbytkem kostní tkáně a vede k vyššímu riziku zlomenin. U většiny pacientů je způsobena faktory životního stylu. Klientům OZP nabízíme zcela zdarma preventivní vyšetření, a tedy možnost předejít závažným budoucím komplikacím.
VÍCE
STOP rakovině ledvin a nádorů břišních orgánů

STOP rakovině ledvin a nádorů břišních orgánů

Ačkoliv je Česká republika je na prvním místě v počtu výskytů nádorů ledvin, neexistuje screening těchto nádorů hrazený z veřejného zdravotního pojištění. Rozhodli jsme se tento nedostatek pokrýt a poskytujeme svým klientům od 50 let vyšetření břicha ultrazvukem zcela zdarma.
VÍCE
STOP rakovině tlustého střeva a konečníku

STOP rakovině tlustého střeva a konečníku

Prevence spočívá v provedení testu, umožňujícího prokázat stopové známky krve ve stolici, které mohou být signálem přítomnosti zhoubného nádoru.
VÍCE
STOP obezitě

STOP obezitě

Pilotní projekt preventivního programu na léčbu obezity.
VÍCE
STOP rakovině dutiny ústní

STOP rakovině dutiny ústní

Jedná se o velmi častou formu rakoviny, nádorová onemocnění ústní dutiny tvoří asi pětinu všech nádorů v těle. Rakovina úst postihuje dvakrát častěji muže než ženy. Nejvíce ohrožené jsou osoby od 25 let, které kouří a pijí tvrdý alkohol.
VÍCE
Prevence Alzheimerovy nemoci

Prevence Alzheimerovy nemoci

Dle odhadů bude Alzheimerova nemoc v roce 2030 jednou z pěti nejčastějších chronických onemocnění v ČR. Screening zachytí přibližně 35% potenciálně rizikových pacientů. OZP plně hradí vyšetření stavu paměti a ostatních funkcí mozku v certifikovaných lékárnách a ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností.
VÍCE

PODMÍNKY ČERPÁNÍ:

Pojištěnec si vybere jednu z možných forem čerpání: formou bezplatného vyšetření u námi domluvených poskytovatelů nebo proplacením účtenky (formou kuponu) na vyšetření, které uhradíte u vámi vybraného poskytovatele. V rámci jednoho roku nemůže být daný program čerpán oběma způsoby.

Příspěvek mohou čerpat všichni stávající pojištěnci (bývalí, odchozí ani budoucí pojištěnci preventivní programy čerpat nemohou).

Příspěvky v rámci Kuponů lze čerpat bez ohledu na stav konta kreditů ve VITAKARTĚ.

Veškeré příspěvky lze čerpat pouze jednorázově, tzn. nelze použít postupně více účtenek (jeden měsíc jednu účtenku a za 14 dní další účtenku). Účtenek na jedné žádosti může být více.

Příspěvek lze čerpat na všechny uvedené programy (ve VITAKARTĚ se kupon na programy, na které nemáte nárok, nebo které jste již vyčerpali, automaticky zneaktivní).

Před čerpáním každého kuponu si pečlivě pročtěte specifická pravidla pro každý z Kuponů a obecné Podmínky čerpání zdravotne preventivních programů OZP.

Žádost pojištěnce o příspěvky je možné uplatnit pouze do vyčerpání plánovaných finančních prostředků (prostředky jsou určené na každý program zvlášť) či do data platnosti programu.

V případě vyčerpání finančních prostředků na daný program si OZP vyhrazuje právo ukončit program kdykoli během roku.