STOP kouření

Příspěvkový program STOP kouření

Své klienty, kteří se rozhodli skoncovat se závislostí na tabáku, finančně podporujeme. Při vyplnění Žádosti o čerpání příspěvku v rámci programu STOP kouření doplněné potvrzením o léčbě či ukončení léčby závislosti na tabáku ve specializovaných Centrech léčby závislosti na tabáku proplatíme našim klientům náklady na prostředky určené k odvykání kouření, a to až do výše 2000 Kč.

Podmínky čerpání příspěvku

  1. Nejprve se seznamte s Podmínkami čerpání preventivních programů OZP.
  2. Příspěvek je určen žadatelům - pojištěncům OZP zaevidovaným v centrech pro odvykání kouření.
  3. Podmínkou čerpání příspěvku je absolvování právními předpisy stanovené pravidelné u praktického lékaře v uplynulých 2 letech.
  4. Příspěvek lze čerpat pouze jednorázově, 1x za život.
  5. Příspěvek je možné kombinovat s čerpáním programů v rámci VITAKARTY.
  6. O příspěvek lze žádat do 30.11.2022. Akceptovány jsou účtenky z daného kalendářního roku, max. 3 měsíce staré.
  7. Nezbytné doklady je nutné doručit nejpozději do 30.11.2022 na adresu sídla OZP, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, nebo je lze předat osobně v kterémkoli klientském centru OZP.

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb

Podrobný seznam poskytovatelů zdravotních služeb naleznete na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz. Seznam je rozšířen o certifikované lékárny, jejichž seznam najdete zde.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku STOP kouření
Dokument PDF | 1,3 MB