STOP kouření

Příspěvkový program STOP kouření

Své klienty, kteří se rozhodli skoncovat se závislostí na tabáku, finančně podporujeme. Při vyplnění Žádosti o čerpání příspěvku v rámci programu STOP kouření doplněné potvrzením o léčbě či ukončení léčby závislosti na tabáku ve specializovaných Centrech léčby závislosti na tabáku proplatíme našim klientům náklady na prostředky určené k odvykání kouření, a to až do výše 2000 Kč.

Podmínky čerpání příspěvku

Platnost programu: 10. 1. - 30. 11. daného kalendářního roku

Akceptace účtenek: účtenky musí být vydané daném kalendářním roce a v době podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od vystavení. V lednu je možné v rámci programu využít i účtenky z prosince předešlého roku.

Příspěvek je určen žadatelům - pojištěncům OZP zaevidovaným v centrech pro odvykání kouření.

Příspěvek lze čerpat pouze jednorázově, 1x za život.

Podmínkou čerpání příspěvku je absolvování právními předpisy stanovené pravidelné u praktického lékaře v uplynulých 2 letech.

Nezbytné doklady je nutné doručit nejpozději do 30. 11. na adresu sídla OZP, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, nebo je lze předat osobně v kterémkoli klientském centru OZP.

Před čerpáním programu si pečlivě pročtěte obecné Podmínky pro čerpání zdravotně preventivních programů OZP.

Žádost pojištěnce o příspěvky je možné uplatnit pouze do vyčerpání plánovaných finančních prostředků (prostředky jsou určené na každý program zvlášť) či do data platnosti programu.

V případě vyčerpání finančních prostředků na daný program si OZP vyhrazuje právo ukončit program kdykoli během roku.

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb

Podrobný seznam poskytovatelů zdravotních služeb naleznete na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz. Seznam je rozšířen o certifikované lékárny, jejichž seznam najdete zde.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku STOP kouření
Dokument PDF | 870 kB