Pro dárce

Program příspěvků pro dárce

Účelem programu je odměnit ty, kteří jsou solidární ke zdraví ostatních. Cílovou skupinou jsou dárci krve, dárci orgánů a dárci kostní dřeně. Za dárcovské úkony vám bude připsán kredit, který můžete následně čerpat na množství podpůrných programů.

Příspěvek/kredit až 3 000 Kč pro dárce krve

Aktivní dárci plné krve a krevní plazmy, kteří v daném kalendářním roce minimálně 2x darovali bezplatně krev, mají možnost využít nabídku preventivních programů a nechat si proplatit příspěvek až do výše 1 000 Kč. Po vyplnění žádosti o kredit/příspěvek pro dárce krve (ke stažení níže) a odeslání společně s účetními doklady vám OZP na účet pošle peníze za daný preventivní program.

Pokud mají dárci VITAKARTU, mohou si místo příspěvku za účtenky nechat převést 1 000 kreditů na svůj kreditní účet ve VITAKARTĚ. Tyto kredity pak mohou čerpat na celou šíři programů, které sekce Moje bonusy nabízí, díky různým kurzům kreditů vůči Kč tak využijí částky vyšší než 1 000 Kč. Tyto kredity mohou dárci navíc převést na své nejbližší, takže mohou prakticky darovat dvakrát.

Ocenění dárci mají ještě větší výhody. Držitelé nové medaile prof. MUDr. Jana Janského nebo Zlatého kříže ČČK mají v letošním roce další možnost využít nabídku preventivních programů a nechat si proplatit příspěvek až do výše 2 000 Kč či si nechat připsat 2 000 kreditních bodů. Formulář pro oceněné dárce najdete níže.

Příspěvek/kredit až 3 000 Kč pro dárce kostní dřeně a 10 000 Kč pro dárce orgánů

Dárcům kostní dřeně nabízíme možnost nechat si proplatit až 3 000 Kč na vybrané preventivní aktivity či si nechat připsat až 3 000 kreditů a ty pak využít dle vlastní volby. Dárci orgánů (za účelem implantace orgánu jinému člověku) od nás za svůj lidsky nedocenitelný přístup obdrží dokonce příspěvek ve výši 10 000 Kč / 10 000 kreditů. Na základě vaší žádosti a dokladu o darování vám pošleme vyplněný formulář.

Vitaminy pro dárce

Dárcům plné krve, krevní plazmy, kostní dřeně a orgánu věnuje OZP až 4x v roce balení vitaminů pro podporu regenerace organismu. Vyzvednout si je lze přímo v místě odběru nebo na přepážkách klientských center OZP.

Čerpání příspěvku

Přiznaný příspěvek mohou dárci čerpat na následující programy:

Vitaminové doplňky a zdravotní pomůcky

Proplatíme vám náklady na vitaminy a doplňky stravy či na zdravotní pomůcky. Jedinou podmínkou je, že musí být zakoupeny v běžné nebo internetové lékárně.

Rekondiční, rehabilitační a pohybové aktivity

Nechte si proplatit lázeňskou péči a jiné pravidelné rekondiční a rehabilitační aktivity. Proplatíme vám i náklady na vstup do fitcentra, plavání či další pohybové aktivity.

Přestáváte kouřit?

Uhradíme vám náklady na nákup preparátů, které abstinenční příznaky odstraní nebo výrazně omezí. Tyto preparáty můžete zakoupit v kterékoli lékárně. Tento program můžete volně kombinovat s programem STOP kouření, kterým rovněž aktivně podporujeme boj se závislostí na tabáku.

Rovnátka, dentální hygiena a stomatologické výrobky

Pomůžeme vám nést náklady na stomatologické a ortodontické zákroky, a to včetně materiálů (např. rovnátek, mezizubních kartáčků apod.) zakoupených u poskytovatelů zdravotních služeb.

Vyšetření krve pro registr dárců kostní dřeně

Aby dárci kostní dřeně starší 35 let nemuseli nést náklady na vyšetření své krve sami, pomůžeme jim s proplacením těchto nákladů.

Jakou krev mají vaši blízcí?

Pokud jste si již sami několikrát položili otázku, jakou krevní skupinu mají vlastně vaši blízcí rodinní příslušníci, a pokud jste se již mezi sebou dohodli a rozhodli jste se zaplatit si test na zjištění krevní skupiny, rádi vám s těmito náklady pomůžeme. Úhrada se vztahuje i na více testů v rámci jedné rodiny.

Náklady na očkování

Proplatíme vám náklady na očkování, která nejsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění, jako např. očkování proti klíšťové encefalitidě, proti žloutence a další.

Prevence zraku

Proplatíme vám náklady na dioptrické kontaktní čočky nebo dioptrické brýle včetně brýlových obrub k těmto brýlím.

Podmínky čerpání příspěvku

Platnost programu: 1. 1. - 31. 12. daného kalendářního roku

Akceptace účtenek: účtenky nesmí být v době podání žádosti starší než 12 měsíců od vystavení.

Příspěvek lze využít pouze jednorázově bez ohledu na výši účtenky; v rámci jedné žádosti je možné využít více účtenek.

Příspěvek/kredit pro dárce plné krve a krevní plazmy je určen pojištěncům OZP, kteří měli v průběhu daného kalendářního roku minimálně 2 bezplatné odběry krve. Základní příspěvek/kredit pro dárce krve činí 1 000 Kč.

Příspěvek/kredit pro držitele medaile nebo kříže je určen pro dárce, kteří byli nově oceněni.

Příspěvek/kredit pro dárce kostní dřeně či orgánu je určen bezpříspěvkovým dárcům kostní dřeně či bezpříspěvkovým dárcům orgánu, kteří darovali kostní dřeň nebo orgán.

O příspěvek/kredit lze žádat vždy do 31.12.daného kalendářního roku, ve kterém proběhly odběry nebo pojištěnec získal ocenění.

Nezbytné doklady je nutné doručit nejpozději do 31. 12. na adresu sídla OZP, oddělení zdravotních programů, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, nebo je předat na kterékoli pobočce OZP.

Obecné podmínky čerpání kuponů:

Příspěvek mohou čerpat všichni stávající pojištěnci (bývalí, odchozí ani budoucí pojištěnci preventivní programy čerpat nemohou).

Před čerpáním programu si pečlivě pročtěte obecné Podmínky pro čerpání zdravotně preventivních programů OZP.

Žádost pojištěnce o příspěvky je možné uplatnit pouze do vyčerpání plánovaných finančních prostředků (prostředky jsou určené na každý program zvlášť) či do data platnosti programu.

V případě vyčerpání finančních prostředků na daný program si OZP vyhrazuje právo ukončit program kdykoli během roku.

Dokumenty ke stažení

Elektronická žádost čerpání

ve formátu PDF
Žádost o čerpání kreditu/příspěvku pro dárce krve
Dokument PDF | 875 kB
ve formátu PDF
Žádost o čerpání kreditu/příspěvku pro dárce krve s medailí či zlatým křížem, dárce kostní dřeně nebo dárce orgánu
Dokument PDF | 895 kB