Příspěvky pro onkologicky nemocné

Program příspěvků pro onkologicky nemocné

Cílovou skupinou jsou onkologicky nemocní pojištěnci OZP, kteří v souvislosti se svým onemocněním absolvovali náročnou zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Náš program se snaží podpořit jejich návrat do aktivního života.

Nabízíme příspěvek ve výši až 4000 Kč, který lze čerpat prostřednictvím speciální žádosti o čerpání. Konkrétně lze tento příspěvek čerpat na paruky, epitézy, lymfodrenáže po ablaci prsu, stomické pomůcky, inkontineční pomůcky, respirátory a roušky.

Podrobnější informace o programu

  1. Nejprve se seznamte s Podmínkami čerpání preventivních programů OZP.
  2. Podmínkou čerpání příspěvku je absolvování právními předpisy stanovené pravidelné u praktického lékaře v uplynulých 2 letech.
  3. O příspěvek lze žádat do do 30.11.2022. Akceptovány jsou účtenky z celého kalendářního roku.
  4. Nezbytné doklady je nutné doručit nejpozději do 30.11.2022 na adresu sídla OZP, oddělení zdravotních programů, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku pro onkologicky nemocné klienty
Dokument PDF | 1,3 MB