Příspěvek pro děti s obezitou

Příspěvek pro děti s obezitou

Program je zaměřený na podporu dětí - klientů OZP do 18 let včetně s diagnózou E66 - OBEZITA, OTYLOST. Příspěvek ve výši až 1 000 Kč je možné využít na:

Pro čerpání příspěvku je nutné doložit fotokopii lékařské zprávy s potvrzením diagnózy E66.

Podmínky čerpání příspěvku

  1. Nejprve se seznamte s Podmínkami čerpání preventivních programů OZP.
  2. Příspěvek je určen žadatelům - pojištěncům OZP, kteří k žádosti o příspěvek doloží kopii lékařské zprávy s uvedením diagnózy klienta E66.
  3. Příspěvek lze čerpat pouze jednorázově.
  4. O příspěvek lze žádat do 31.12.2021, přičemž nezbytné doklady je nutné doručit nejpozději do 31.12.2020 na adresu sídla OZP, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, nebo je lze předat osobně v kterémkoli klientském centru OZP. Žádost můžete podat také prostřednictvím Kuponu ve VITAKARTĚ.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Žádost o příspěvek pro děti s obezitou
Dokument PDF | 1,3 MB