Příspěvek pro klienty s nízkobílkovinnou dietou

Příspěvek pro klienty s nízkobílkovinnou dietou

Program je zaměřený na podporu klientů OZP s nízkobílkovinnou dietou, tedy s dědičnou poruchou metabolismu, fenylketonurií. Příspěvek na potraviny pro zvláštní lékařské účely s nízkým obsahem bílkovin až do výše 5 000 Kč mohou získat klienti, kteří k žádosti o příspěvek doloží kopii lékařské zprávy s uvedením diagnózy.

Podmínky čerpání příspěvku

  1. Nejprve se seznamte s Podmínkami čerpání preventivních programů OZP.
  2. Příspěvek je určen žadatelům - pojištěncům OZP, kteří k žádosti o příspěvek doloží kopii lékařské zprávy s uvedením diagnózy klienta E70.0, E70.2, E71.0, E71.1, E72.1, E72.2 a E72.3.
  3. Podmínkou čerpání příspěvku je absolvování právními předpisy stanovené pravidelné preventivní prohlídky u praktického lékaře v uplynulých 2 letech.
  4. Příspěvek lze čerpat pouze jednorázově.
  5. Příspěvek je možné kombinovat s čerpáním programů v rámci VITAKARTY.
  6. O příspěvek lze žádat do 30.11.2022. Akceptovány jsou účtenky z daného kalendářního roku, max. 3 měsíce staré.
  7. Nezbytné doklady je nutné doručit nejpozději do 30.11.2022 na adresu sídla OZP, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, nebo je lze předat osobně v kterémkoli klientském centru OZP. Žádost můžete podat také prostřednictvím Kuponu ve VITAKARTĚ.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Žádost o příspěvek pro klienty s nízkobílkovinnou dietou
Dokument PDF | 1,3 MB