Ozdravné pobyty pro děti

Příspěvek až 10 000 Kč je určen pro děti do 18 let s chronickými respiračními a dermatologickými chorobami (LOP) nebo pro děti s obezitou.

Příspěvek je možné využít na klimatický (přímořský/vysokohorský) nebo lázeňský léčebně ozdravný pobyt, (který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění) s minimální délkou pobytu 15 dní (14 nocí).

Pobyt musí být definován jako léčebně ozdravný pobyt a musí být zajištěn prostřednictvím cestovní kanceláře nebo lázeňským zařízením (z příspěvku nelze financovat individuální zájezd rodiče s dítětem např. k moři, byť je organizován cestovní kanceláří).

 

Postup podání žádosti:

Příspěvek lze čerpat v daném roce pouze na jeden typ pobytu (klimatický nebo lázeňský léčebně ozdravný). Příspěvek není určen pro doprovod dítěte.

 

Specifikace pobytů a diagnóz

Vysokohorský pobyt

Místo pobytu se musí nacházet v minimální nadmořské výšce 800 m n. m. a mimo blízkost velkých měst a rušných dopravních komunikací. Čistota ovzduší zase musí splňovat kritéria klimatického léčebně ozdravného pobytu.

Je určen dětem s diagnózou:

Přímořský pobyt

Oblast mimo bezprostřední blízkost velkých aglomerací a rušných dopravních komunikací

Je určen dětem s diagnózou:

Lázeňské/ozdravné pobyty

Příspěvek je určen na ozdravné pobyty nehrazené z veřejného zdravotního pojištění organizované lázeňskými/ozdravnými zařízeními.

Pobyt je určen pro děti, kterým byly stanoveny následující diagnózy:

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF
Návrh na příspěvek na léčebně ozdravný pobyt
Dokument PDF | 860 kB
ve formátu PDF
Žádost příspěvek na ozdravný pobyt
Dokument PDF | 844 kB