Příspěvek pro těhotné a novorozence

Nastávajícím maminkám a jejich miminkům nabízíme v rámci atraktivních programů pro těhotné a novorozence příspěvek až 6 000 Kč:

 

Kupon pro těhotné ve výši až 3 000 Kč je možné čerpat na:

Platnost kuponu: 10. 1. - 30. 11. 2024

Akceptace účtenek: účtenky nesmí být v době podání žádosti starší než 12 měsíců od vystavení. K žádosti je nutné přiložit fotokopii těhotenského průkazu.

Příspěvek lze využít pouze jednorázově (1x za dané těhotenství nebo 1x za rok) bez ohledu na výši účtenky; v rámci jedné žádosti je možné využít více účtenek. Příspěvek je určen pro těhotné pojištěné u OZP, které neobdržely přípis kreditu za dané těhotenství z programu "Prevence pro maminky/těhotné a novorozence" v roce 2023.

 

Kupon pro novorozence ve výši až 3 000 Kč je možné čerpat na:

Platnost kuponu: 10. 1. - 30. 11. 2024

Akceptace účtenek: účtenky nesmí být v době podání žádosti starší než 12 měsíce od vystavení.

Příspěvek lze využít pouze jednorázově (1x za život) bez ohledu na výši účtenky; v rámci jedné žádosti je možné využít více účtenek. Příspěvek je určen pro novorozence do 12 měsíců věku pojištěné u OZP, narozené v roce 2024 nebo 2023, kteří nečerpali příspěvek z programu "Prevence pro maminky/těhotné a novorozence" v roce 2023.

Obecné podmínky čerpání kuponů:

Příspěvek mohou čerpat všichni stávající pojištěnci (bývalí, odchozí ani budoucí pojištěnci preventivní programy čerpat nemohou).

Příspěvek lze čerpat:

Příspěvky v rámci kuponů lze čerpat bez ohledu na stav konta kreditů ve VITAKARTĚ. Další příspěvky pro těhotné a novorozence můžete čerpat v programech za kredity ve své VITAKARTĚ.

Kromě finančního příspěvku na vybrané aktivity máme pro všechny naše maminky a jejich děti také Dětské úrazové pojištění Vitalitas. Úrazové pojištění novorozenců ZVONEK máme pro vás zcela zdarma a pojištění větších dětí GINA s příspěvkem OZP!

Před čerpáním každého kuponu si pečlivě pročtěte specifická pravidla pro každý z Kuponů a obecné Podmínky pro čerpání zdravotně preventivních programů OZP.

Žádost pojištěnce o příspěvky je možné uplatnit pouze do vyčerpání plánovaných finančních prostředků (prostředky jsou určené na každý program zvlášť) či do data platnosti programu.

V případě vyčerpání finančních prostředků na daný program si OZP vyhrazuje právo ukončit program kdykoli během roku.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF
Žádost o čerpání příspěvku pro těhotné a novorozence
Dokument PDF | 848 kB