Kupony 2020

V roce 2020 můžete využít příspěvky z kuponů na prevenci, a to až 2 000 Kč na dentální hygienu, 1 000 Kč na očkování a 500 Kč na preventivní aktivity a produkty. Jarní kupony byly otevřeny v březnu, další kupony na dentální hygienu, preventivní aktivity a očkování můžete využít v září.

Od 1. 8. 2020 můžete také nově využít kupony na preventivní vyšetření nádorových a civilizačních onemocnění.

Pro čerpání všech benefitů včetně kuponů platí Podmínky čerpání preventivních programů OZP. Každý kupon má svá specifická pravidla čerpání, proto si je prosím před podáním žádosti bedlivě prostudujte (pravidla najdete kliknutím na odkaz "více" u jednotlivých kuponů níže).

Pro všechny kupony platí navíc také následující jednotná pravidla:

Příspěvek mohou čerpat všichni stávající pojištěnci (bývalí, odchozí ani budoucí pojištěnci preventivní programy čerpat nemohou).

Příspěvek lze čerpat:

E-mailové žádosti se scany účtenek nebudou akceptovány!

Příspěvky v rámci Kuponů lze čerpat bez ohledu na stav konta kreditů ve VITAKARTĚ. Kupony se do kreditů ve VITAKARTĚ nezapočítávají. Ty tak můžete dál využívat na libovolné podporované preventivní aktivity.

V rámci kalendářního roku můžete využít všechny kupony, na každý kupon lze však podat pouze jednu žádost. Tzn. příspěvek lze využít pouze jednorázově bez ohledu na výši účtenky. Veškeré příspěvky lze čerpat pouze jednorázově. V rámci 1 žádosti můžete uplatnit více účtenek, ale nelze použít postupně více účtenek (jeden měsíc jednu účtenku a za 14 dní další účtenku).

Účtenku použitou na čerpání příspěvku v rámci Kuponů již nelze použít na čerpání kreditů, a to ani ve formě doplatku - tzn. nelze stejnou účtenku použít na uplatnění kreditů ve VITAKARTĚ a kuponů ani tehdy, pokud Kupon na její proplacení v plné výši nestačí.

Příspěvek lze čerpat na všechny uvedené programy (programy, na které nemáte nárok, se ve VITAKARTĚ automaticky zneaktivní).

Žádost o příspěvky je možné uplatnit pouze do vyčerpání plánovaných finančních prostředků na daný program (prostředky jsou určené na každý program zvlášť) či do data platnosti programu.

U dětí, které ještě nedosáhly plnoletosti, vyplní žádost na jejich rodné číslo jejich zákonný zástupce.

Žádosti budou zpracovány do 30 dnů. V případě nedodání potřebných dokumentů či reklamace se může doba vyřízení prodloužit.

Před čerpáním Kuponů si pečlivě pročtěte specifická pravidla pro každý z Kuponů (viz níže).

 

Kupon na dentální hygienu I + II (až 2 000 Kč)

Věnujte se pravidelně péči o své zuby a my vám proplatíme polovinu účtenky až do výše 2 000 Kč za rok. Příspěvek na dentální hygienu je rozdělen do dvou kuponů (Dentální hygiena I a Dentální hygiena II) tak, abyste jej mohli využít 2x ročně. Na proplacení poloviny své účtenky můžete v rámci každého kuponu čerpat až 1 000 Kč, celkem tedy až 2 000 Kč za rok 2020.
VÍCE

Kupon na preventivní aktivity až 500 Kč

Na nejoblíbenější preventivní aktivity, jako jsou plavání, rehabilitační procedury, dětské sportovní kroužky, ale také vitamíny, rovnátka nebo brýle a čočky vám přispějeme prostřednictvím kuponu až 500 Kč. Příspěvek můžete využít i na test na COVID-19.
VÍCE

Kupon na očkování až 1 000 Kč

Vhodně zvolené očkování považujeme za důležité, a tak vám na něj přispějeme až 1 000 Kč. Kupon na očkování je možné použít na všechny očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění. Proplatíme vám očkovací látku i aplikaci.
VÍCE

Kupon na očkování proti chřipce až 500 Kč

Na očkování proti chřipce vám letos přispějeme až 500 Kč. Kupon je možné použít na všechny očkování proti chřipce v případech, kdy toto očkování není hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Proplatíme vám očkovací látku i aplikaci.
VÍCE

Kupony na preventivní vyšetření nádorových a civilizačních onemocnění

Pravidelné preventivní vyšetření pomáhá včas odhalit případné civilizační nebo zhoubné onemocnění. Pro klienty OZP proto nabízíme celou škálu preventivních vyšetření typických civilizačních chorob, a to buď zcela zdarma u našich smluvních partnerů (více zde), jejichž seznam naleznete u jednotlivých programů, nebo Vám na vybraná preventivní vyšetření poskytneme příspěvek prostřednictvím kuponu.
VÍCE