Kupon na sportovní aktivity

Sportujte a my vám proplatíme 50 % účtenky, a to až do výše:

Příspěvek je možné využít na předplatné/jednorázové vstupenky na plavání, fitness, sportovní aktivity či na pohybové a sportovní kroužky.

Kupon je možné využít, pokud pojištěnec nečerpal program Vitamíny pro seniory nad 70 let (pojištěnci nad 70 let si mohou vybrat, zda využijí příspěvek na sportovní aktivity nebo příspěvek na vitamíny pro seniory).

Platnost kuponu: 10. 1. - 30. 11. 2023

Vzhledem k vyčerpání rozpočtu na tento program bude možnost podávání žádostí o příspěvek ukončena k 30. 6. 2023.

Akceptace účtenek: účtenky musí být vydané v roce 2023 a v době podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od vystavení. V lednu 2023 je možné v rámci programu využít i účtenky z prosince 2022.

Příspěvek lze využít pouze jednorázově (1x za rok) bez ohledu na výši účtenky; v rámci jedné žádosti je možné využít více účtenek.

Podmínkou čerpání příspěvku je absolvování právními předpisy stanovené pravidelné preventivní prohlídky u praktického/dětského lékaře v uplynulých 2 letech.

Obecné podmínky čerpání kuponů:

Příspěvek mohou čerpat všichni stávající pojištěnci (bývalí, odchozí ani budoucí pojištěnci preventivní programy čerpat nemohou).

Příspěvek lze čerpat:

Příspěvky v rámci Kuponů lze čerpat bez ohledu na stav konta kreditů ve VITAKARTĚ.

Před čerpáním každého kuponu si pečlivě pročtěte specifická pravidla pro každý z Kuponů a obecné Podmínky pro čerpání zdravotně preventivních programů OZP.

Žádost pojištěnce o příspěvky je možné uplatnit pouze do vyčerpání plánovaných finančních prostředků (prostředky jsou určené na každý program zvlášť) či do data platnosti programu.

V případě vyčerpání finančních prostředků na daný program si OZP vyhrazuje právo ukončit program kdykoli během roku.