Kupon na očkování proti chřipce (do 65 let)

Speciální příspěvek na očkování proti chřipce pro děti i dospělé do 65 let ve výši až 500 Kč je možné jednorázově uplatnit na očkování proti chřipce, které není hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek se vztahuje na 1 očkovací látku a aplikaci.

Platnost kuponu: 1. 9. - 31. 12. 2024

Akceptace účtenek: účtenky musí být vydané v období 1. 9. -31. 12. 2024 a v době podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od vystavení.

Příspěvek lze využít pouze jednorázově (1x za rok) bez ohledu na výši účtenky; v rámci jedné žádosti je možné využít více účtenek.

Podmínkou čerpání příspěvku je absolvování právními předpisy stanovené pravidelné preventivní prohlídky u praktického/dětského lékaře v uplynulých 2 letech.

Obecné podmínky čerpání kuponů:

Příspěvek mohou čerpat všichni stávající pojištěnci (bývalí, odchozí ani budoucí pojištěnci preventivní programy čerpat nemohou) do 65 let věku (nad 65 let očkování proti chřipce hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, tzn. dostupné zdarma u praktického lékaře).

Příspěvek lze čerpat:

Příspěvky v rámci Kuponů lze čerpat bez ohledu na stav konta kreditů ve VITAKARTĚ.

Před čerpáním každého kuponu si pečlivě pročtěte specifická pravidla pro každý z Kuponů a obecné Podmínky pro čerpání zdravotně preventivních programů OZP.

Žádost pojištěnce o příspěvky je možné uplatnit pouze do vyčerpání plánovaných finančních prostředků (prostředky jsou určené na každý program zvlášť) či do data platnosti programu.

V případě vyčerpání finančních prostředků na daný program si OZP vyhrazuje právo ukončit program kdykoli během roku.