Kupon na lázeňské procedury

Zajeďte si do českých lázní na pobyt trvající minimálně 2 noci a my vám přispějeme až 1 000 Kč na 50 % výši účtenky za lázeňské procedury, které absolvujete. Příspěvek je určen pro muže i ženy nad 18 let.

Platnost kuponu: 1. 1. - 15. 7. 2022 (akceptace účtenek od 1. 1. do 30. 6. 2022). Akceptovány jsou účtenky z roku 2022, max. 3 měsíce staré.

Pobyt a procedury musí být realizovány v českých lázních v oficiální lázeňské oblasti v registrovaném lázeňském zařízení (viz seznam registrovaných poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče v České republice uvedený na webových stránkách MZ ČR).

Pobyt musí být alespoň na 2 noci a s nejméně 2 léčebnými procedurami.

50 % spoluúčast - příspěvek je možné využít na 50 % výši platby procedur či vstupní prohlídky provedené lázeňským lékařem, max. do výše 1 000 Kč / osobu.

Příspěvek je možné využít pouze na procedury uvedené v seznamu léčebných procedur stanovených Svazem léčebných lázní České republiky.

Pro čerpání příspěvku je nutné doložit účetní doklady o zaplacení ubytování a procedur. K žádosti je nutné přiložit i vyplněný formulář Potvrzení o úhradě lázeňských procedur.

Kupon je možné využít pouze 1x v roce, ale žádost o čerpání příspěvku může obsahovat více účtenek (účtenky z více pobytů) Příspěvek lze využít pouze jednorázově bez ohledu na výši účtenky; v rámci jedné žádosti je možné využít více účtenek. Příspěvek nelze kombinovat s čerpáním kreditu na rehabilitační procedury v rámci kreditů ve VITAKARTĚ.

Podmínkou čerpání příspěvku je absolvování právními předpisy stanovené pravidelné preventivní prohlídky u praktického/dětského lékaře v uplynulých 2 letech.

Obecné podmínky čerpání kuponů:

Příspěvek mohou čerpat všichni stávající pojištěnci (bývalí, odchozí ani budoucí pojištěnci preventivní programy čerpat nemohou).

Příspěvek lze čerpat:

Příspěvky v rámci Kuponů lze čerpat bez ohledu na stav konta kreditů ve VITAKARTĚ.

Veškeré příspěvky lze čerpat pouze jednorázově, tzn. nelze použít postupně více účtenek (jeden měsíc jednu účtenku a za 14 dní další účtenku). Účtenek na jedné žádosti může být více.

Příspěvek lze čerpat na všechny uvedené programy (ve VITAKARTĚ se kupon na programy, na které nemáte nárok, nebo které jste již vyčerpali, automaticky zneaktivní).

Před čerpáním každého kuponu si pečlivě pročtěte specifická pravidla pro každý z Kuponů a obecné Podmínky pro čerpání zdravotně preventivních programů OZP.

Žádost pojištěnce o příspěvky je možné uplatnit pouze do vyčerpání plánovaných finančních prostředků (prostředky jsou určené na každý program zvlášť) či do data platnosti programu.

V případě vyčerpání finančních prostředků na daný program si OZP vyhrazuje právo ukončit program kdykoli během roku.