Kupon na dentální hygienu

Věnujte se pravidelně péči o své zuby a my vám proplatíme polovinu účtenky až do výše 2 000 Kč za rok. Příspěvek na dentální hygienu je rozdělen do dvou Kuponů (Dentální hygiena I a Dentální hygiena II) tak, abyste jej mohli využít 2x ročně. Na proplacení 50 % výše své účtenky můžete v rámci každého Kuponu čerpat až 1 000 Kč, celkem tedy až 2 000 Kč za rok.

Platnost Kuponu pro DH1: 1. 1. – 15. 7. 2022 (akceptace účtenek od 1. 1. do 30. 6. 2022)

Platnost Kuponu pro DH2: 1. 7. – 15. 12. 2022 (akceptace účtenek od 1. 7. do 30. 11. 2022)

Obecné podmínky čerpání kuponů:

Příspěvek mohou čerpat všichni stávající pojištěnci (bývalí, odchozí ani budoucí pojištěnci preventivní programy čerpat nemohou).

Příspěvek lze čerpat:

Příspěvky v rámci Kuponů lze čerpat bez ohledu na stav konta kreditů ve VITAKARTĚ.

Veškeré příspěvky lze čerpat pouze jednorázově, tzn. nelze použít postupně více účtenek (jeden měsíc jednu účtenku a za 14 dní další účtenku). Účtenek na jedné žádosti může být více.

Příspěvek lze čerpat na všechny uvedené programy (ve VITAKARTĚ se kupon na programy, na které nemáte nárok, nebo které jste již vyčerpali, automaticky zneaktivní).

Před čerpáním každého kuponu si pečlivě pročtěte specifická pravidla pro každý z Kuponů a obecné Podmínky pro čerpání zdravotně preventivních programů OZP.

Žádost pojištěnce o příspěvky je možné uplatnit pouze do vyčerpání plánovaných finančních prostředků (prostředky jsou určené na každý program zvlášť) či do data platnosti programu.

V případě vyčerpání finančních prostředků na daný program si OZP vyhrazuje právo ukončit program kdykoli během roku.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku na dentální hygienu
Dokument PDF | 100 kB