Kupon na dentální hygienu

Věnujte se pravidelně péči o své zuby a my vám proplatíme polovinu účtenky až do výše 1 000 Kč za rok.

Platnost kuponu: 10. 1. - 30. 11. 2024

Akceptace účtenek: účtenky musí být vydané v roce 2024 a v době podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od vystavení. V lednu 2024 je možné v rámci programu využít i účtenky z prosince 2023.

Příspěvek lze využít pouze jednorázově (1x za rok) bez ohledu na výši účtenky; v rámci jedné žádosti je možné využít více účtenek. Účtenka musí obsahovat jméno a příjmení pojištěnce, na jehož rodné číslo je žádost podávána.

Proplacení účtenky je podmíněné vykázanou stomatologickou péčí (preventivní prohlídka či jiný stomatologický zákrok) v období od 1. 1. 2023. Pokud nemáte daný stomatologický zákrok vykázaný v přehledu ve VITAKARTĚ v sekci Zdraví - Přehled uhrazené péče, připravte si potvrzení o absolvované preventivní prohlídce či stomatologickém zákroku od svého stomatologa. OZP je oprávněna ověřit u poskytovatele stomatologické péče pravost a pravdivost potvrzení.

Obecné podmínky čerpání kuponů:

Příspěvek mohou čerpat všichni stávající pojištěnci (bývalí, odchozí ani budoucí pojištěnci preventivní programy čerpat nemohou).

Příspěvek lze čerpat:

Příspěvky v rámci Kuponů lze čerpat bez ohledu na stav konta kreditů ve VITAKARTĚ.

Veškeré příspěvky lze čerpat pouze jednorázově, tzn. nelze použít postupně více účtenek (jeden měsíc jednu účtenku a za 14 dní další účtenku). Účtenek na jedné žádosti může být více.

Příspěvek lze čerpat na všechny uvedené programy.

Před čerpáním každého kuponu si pečlivě pročtěte specifická pravidla pro každý z kuponů a obecné Podmínky pro čerpání zdravotně preventivních programů OZP.

Žádost pojištěnce o příspěvky je možné uplatnit pouze do vyčerpání plánovaných finančních prostředků (prostředky jsou určené na každý program zvlášť) či do data platnosti programu.

V případě vyčerpání finančních prostředků na daný program si OZP vyhrazuje právo ukončit program kdykoli během roku.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF
Žádost o čerpání příspěvku – základní kupony
Dokument PDF | 851 kB