Preventivní vyšetření ze série „STOP“

Příspěvku na preventivní vyšetření nádorových a civilizačních onemocnění (stop rakovině, infarktu a osteoporóze) lze využít dvojí cestou:

Na jaké programy můžete formu příspěvku prostřednictvím kuponu využít?

STOP rakovině kůže

Cílová skupina:ženy, muži, děti bez ohledu na věk
Frekvence:každý rok
Hrazené výkony:cílené vyšetření + vyšetření ručním nebo digitálním dermatoskopem + vyhodnocení nálezu
Poskytovatel:ambulantní dermatovenerolog
Max. úhrada:800 Kč

Stop rakovině prsu

Cílová skupina:ženy ve věku 40 – 44 (+ 364 dní) let (od 45 let je vyšetření hrazeno v rámci screeningového vyšetření plně zdravotní pojišťovnou)
Frekvence:1x za 2 roky
Hrazené výkony:mamografické vyšetření nebo ultrazvukové vyšetření, event. obojí + vyhodnocení nálezu
Poskytovatel: akreditované pracoviště zařazené do sítě screeningových mamografických pracovišť, jejichž aktuální seznam je na www.mamo.cz/centra (mapa screeningových center – kontakty)
Max. úhrada:1 200 Kč

Stop rakovině prostaty

Cílová skupina:muži ve věku od 40 let
Frekvence: každý rok
Hrazené výkony:cílené vyšetření + ultrazvukové vyšetření + laboratorní vyšetření PSA + vyhodnocení nálezu
Poskytovatel:ambulantní urolog
Max. úhrada:1 200 Kč

Stop rakovině ledvin a břišních orgánů

Cílová skupina:ženy, muži ve věku od 50 let
Frekvence:1x za 2 roky
Hrazené výkony:cílené vyšetření + ultrazvukové vyšetření břicha + vyhodnocení nálezu
Poskytovatel:registrující všeobecný praktický lékař nebo ambulantní internista
Max. úhrada:800 Kč

Stop rakovině dutiny ústní

Cílová skupina:ženy, muži od 25 let
Frekvence:1x za 2 roky
Hrazené výkony:vyšetření přístrojem VELscope + vyhodnocení nálezu
Poskytovatel:praktický zubní lékař
Max. úhrada:700 Kč

Stop infarktu

Cílová skupina:ženy, muži ve věku 30 – 55 (+ 364 dní) let
Frekvence:každý rok
Hrazené výkony:cílené vyšetření + EKG-vyšetření, laboratorní biochemické vyšetření – urea, kreatinin, kyselina močová, cholesterol, triglyceridy, HDL, LDL, ALT ST, glykemie + vyhodnocení nálezu
Poskytovatel:registrující všeobecný praktický lékař nebo ambulantní internista nebo ambulantní kardiolog
Max. úhrada:1 000 Kč

Stop osteoporóze

Cílová skupina:ženy, muži ve věku od 50 let
Frekvence:1x za 2 roky
Hrazené výkony:celotělové vyšetření kostním denzitometrem + vyhodnocení nálezu
Poskytovatel:ambulantní internista, ambulantní klinický osteolog
Max. úhrada:1 000 Kč

STOP rakovině tlustého střeva a konečníku

Program STOP rakovině tlustého střeva a konečníku je možné využít pouze u vašeho praktického lékaře ve formě bezplatného vyšetření. Program Prevence Alzheimerovy nemoci je možné zdarma absolvovat v síti kontaktních center České alzheimerovské společnosti po celé ČR (na tyto dva programy není možné uplatnit kupon).

 

Před čerpáním každého kuponu si pečlivě pročtěte specifická pravidla pro každý z Kuponů a obecné Podmínky pro čerpání zdravotně preventivních programů OZP. Žádost o příspěvky je možné uplatnit pouze do vyčerpání plánovaných finančních prostředků (prostředky jsou určené na každý program zvlášť) či do data platnosti programu.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku na programy STOP
Dokument PDF | 880 kB