Preventivní vyšetření ze série „STOP“

Příspěvku na preventivní vyšetření nádorových a civilizačních onemocnění (stop rakovině, infarktu a osteoporóze) můžete využít dvojí cestou:

Jaké programy můžete v rámci série STOP využít?

STOP rakovině kůže

Cílová skupina: ženy, muži, děti bez ohledu na věk
Frekvence: každý rok
Hrazené výkony: cílené vyšetření + vyšetření ručním nebo digitálním dermatoskopem + vyhodnocení nálezu
Poskytovatel: ambulantní dermatovenerolog
Max. úhrada: 800 Kč
Program je možné čerpat formou bezplatného vyšetření u zasmluvněných poskytovatelů zdravotních služeb nebo formou příspěvku - kuponu.

Stop rakovině prsu

Cílová skupina: ženy ve věku 40 – 44 (+ 364 dní) let (od 45 let je vyšetření hrazeno v rámci screeningového vyšetření plně zdravotní pojišťovnou)
Frekvence: 1x za 2 roky
Hrazené výkony: mamografické vyšetření nebo ultrazvukové vyšetření, event. obojí + vyhodnocení nálezu
Poskytovatel: akreditované pracoviště zařazené do sítě screeningových mamografických pracovišť, jejichž aktuální seznam je na www.mamo.cz/centra (mapa screeningových center – kontakty)
Max. úhrada: 1 200 Kč
Program je možné čerpat formou bezplatného vyšetření u zasmluvněných poskytovatelů zdravotní péče nebo formou příspěvku - kuponu.
Od 1. dubna 2023 můžete navíc ve vybraných mamografických centrech využít jedinečné možnosti vyhodnocení mamografického snímku navíc pomocí umělé inteligence. Více informací naleznete zde.

Stop rakovině prostaty

Cílová skupina: muži ve věku od 40 do 49 let (od 50 let je vyšetření hrazeno v rámci screeningového vyšetření plně zdravotní pojišťovnou)
Frekvence: každý rok
Hrazené výkony: cílené vyšetření + ultrazvukové vyšetření + laboratorní vyšetření PSA + vyhodnocení nálezu
Poskytovatel: ambulantní urolog
Max. úhrada: 1 200 Kč
Program je možné čerpat formou bezplatného vyšetření u zasmluvněných poskytovatelů zdravotní péče nebo formou příspěvku - kuponu.
V síti laboratoří SYNLAB můžete bezplatně absolvovat Samostatné vyšetření krevní bílkoviny PSA. Více informací o programu najdete zde.

Stop rakovině ledvin a břišních orgánů

Cílová skupina: ženy, muži ve věku od 40 let
Frekvence: 1x za 2 roky
Hrazené výkony: cílené vyšetření + ultrazvukové vyšetření břicha + vyhodnocení nálezu
Poskytovatel: registrující všeobecný praktický lékař nebo ambulantní internista
Max. úhrada: 800 Kč
Program je možné čerpat formou bezplatného vyšetření u zasmluvněných poskytovatelů zdravotní péče nebo formou příspěvku - kuponu.

Stop rakovině dutiny ústní

Cílová skupina: ženy, muži od 25 let
Frekvence: 1x za 2 roky
Hrazené výkony: vyšetření přístrojem VELscope + vyhodnocení nálezu
Poskytovatel: praktický zubní lékař
Max. úhrada: 700 Kč
Program je možné čerpat formou bezplatného vyšetření u zasmluvněných poskytovatelů zdravotní péče nebo formou příspěvku - kuponu.

Stop infarktu

Cílová skupina: ženy, muži ve věku 30 – 55 (+ 364 dní) let
Frekvence: každý rok
Hrazené výkony: cílené vyšetření + EKG-vyšetření, laboratorní biochemické vyšetření – urea, kreatinin, kyselina močová, cholesterol, triglyceridy, HDL, LDL, ALT ST, glykemie + vyhodnocení nálezu
Poskytovatel: registrující všeobecný praktický lékař nebo ambulantní internista nebo ambulantní kardiolog
Max. úhrada: 1 000 Kč
Program je možné čerpat formou bezplatného vyšetření u zasmluvněných poskytovatelů zdravotní péče nebo formou příspěvku - kuponu.

Stop osteoporóze

Cílová skupina: ženy, muži ve věku od 50 let
Frekvence: 1x za 2 roky
Hrazené výkony: celotělové vyšetření kostním denzitometrem + vyhodnocení nálezu
Poskytovatel: ambulantní internista, ambulantní klinický osteolog, praktický lékař, gynekolog
Max. úhrada: 1 000 Kč
Program je možné čerpat formou bezplatného vyšetření u zasmluvněných poskytovatelů zdravotní péče nebo formou příspěvku - kuponu.

Stop rakovině tlustého střeva a konečníku

Cílová skupina: ženy, muži ve věku od 40 do 49 let (od 50 let je vyšetření hrazeno v rámci screeningového vyšetření plně zdravotní pojišťovnou)
Frekvence: každý rok
Hrazené výkony: vyšetření stolice na okultní krvácení + vyhodnocení nálezu
Poskytovatel: praktický lékař
Max. úhrada: 433 Kč
Program je možné využít u vašeho praktického lékaře ve formě bezplatného vyšetření, nebo formou příspěvku - kuponu.

Prevence Alzheimerovy nemoci

Cílová skupina: ženy, muži ve věku od 40 let
Frekvence: každý rok
Hrazené výkony: vyšetření paměti + vyhodnocení nálezu
Poskytovatel: Kontaktní centra České alzheimerovské společnosti po celé ČR
Max. úhrada: 500 Kč
Program je možné zdarma absolvovat v síti kontaktních center České alzheimerovské společnosti po celé ČR (na tento program není možné uplatnit kupon).

 

Před čerpáním každého kuponu si pečlivě pročtěte specifická pravidla pro každý z Kuponů a obecné Podmínky pro čerpání zdravotně preventivních programů OZP. Žádost o příspěvky je možné uplatnit pouze do vyčerpání plánovaných finančních prostředků (prostředky jsou určené na každý program zvlášť) či do data platnosti programu.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF
Žádost o čerpání příspěvku na programy STOP
Dokument PDF | 865 kB