Pro OZP se rozhodlo téměř 10 000 nových pojištěnců

Do Oborové zdravotní pojišťovny se k 30. září 2020 přihlásilo 9 268 nových klientů. Jejich přízeň si OZP získala nejenom pestrou nabídku benefitů, ale především online servisem, který je v dnešní době klíčový i pro komunikaci zdravotní pojišťovny. Možnost vyřídit si veškeré služby bez osobní návštěvy kamenné pobočky prostřednictvím chytré aplikace VITAKARTA tak byla jedním z impulsů při rozhodování o přestupu do OZP.

OZP má co nabídnout

Oborová zdravotní pojišťovna patří k velkým zdravotním pojišťovnám s kompletní sítí smluvních lékařů po celé republice. Svým klientům poskytuje nejenom lidský přístup při řešení problémů, ale i širokou škálu nabízených benefitů.

Od 1. srpna 2020 rozšířila OZP nabídku na preventivní vyšetření. V rámci sedmi programů z řady STOP, tak mohou pojištěnci OZP absolvovat preventivní vyšetření rakoviny prsu, kůže, prostaty, ledvin a břišních orgánů, dutiny ústní, osteoporózy či infarktu zcela zdarma nebo prostřednictvím celoročních kuponů.

Od 1. září 2020 otevřela OZP II. vlnu příspěvků prostřednictvím oblíbených Kuponů na prevenci. Ročně tak mohou pojištěnci získat příspěvek až 3500 korun (na dentální hygienu až 2000 Kč, na očkování 1000 Kč a 500 Kč na preventivní aktivity a produkty). Kupony na prevenci jsou dostupné v průběhu roku celkem dvakrát.

Od 1. října až do konce roku 2020 přispívá OZP na očkování proti chřipce pojištěncům z nerizikových skupin částkou až 500 korun formou Kuponu.

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci OZP také rozšířila svou nabídku hrazených zdravotních služeb formou distančního ošetření. Kromě výkonu TELEMEDICÍNA - VIDEOKONZULTACE VZDÁLENÝM PŘÍSTUPEM, který je platný od 1. července 2020 pro možné využití smluvními praktickými lékaři, ambulantními specialisty, včetně klinickými psychology a logopedy, OZP umožnila prostřednictvím stávajícího platného výkonu TELEFONICKÁ KONZULTACE PSYCHIATRA NEBO KLINICKÉHO PSYCHOLOGA V PÉČI O JEHO PACIENTA telefonicky konzultovat zdravotní stav pacienta, který se nemůže do ordinace psychiatra či klinického psychologa dostavit vzhledem k respiračnímu infektu, nařízené izolace či karantény. V oboru adiktologie pak lze z tohoto důvodu pro pacienty použít stávající výkon MINIMÁLNÍ KONTAKT ADIKTOLOGA S PACIENTEM.

Chytrým pomocníkem, který umožní pojištěnci využít veškerých služeb OZP z pohodlí svého domova, je již zmiňovaná aplikace VITAKARTA. Po registraci do této aplikace na webu OZP pak může každý pojištěnec zdarma využít pro medicínské dotazy nonstop Asistenční službu či online poradnu s lékařem, kde nejdéle do 6 hodin dostane odpověď od praktického lékaře, do 48 hodin pak od specialisty.

Dle stávající legislativy lze zdravotní pojišťovnu změnit jednou za 12 měsíců, a to buď k 1. lednu nebo 1. červenci s tím, že se při změně uplatňuje tříměsíční čekací lhůta. Ten, kdo tedy nestihl termín pro přestup v září, může přihlášku podat do 31. března 2021.