OZP odpustilo dlužníkům více než 21 milionů Kč

Publikováno: 25.3.2022   #pojištěnci

"Milostivého léta" využilo k oddlužení 647 klientů Oborové zdravotní pojišťovny (OZP), kteří splatili původní dlužnou částku jistiny a odměnu 908 Kč exekutorovi. Celková dlužná částka pojistného, kterou OZP uhradili, činila 23 142 509 Kč. Penále a náklady správního řízení, které jim byly v této souvislosti ze strany OZP odpuštěny, dosáhly výše 21 295 060 Kč.

Zdravotní pojištění je v ČR povinná daň. K zadlužení stačí, když se párkrát zaplatí menší částka, než je ta stanovená, nebo se vůbec nezaplatí. Dluh může vzniknout i tehdy, pokud je závazek hrazen pravidelně, ve správné výši, ale pod špatnými platebními údaji.