OZP letos vrátila svým pojištěncům už přes 20 milionů korun za doplatky na léky

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) vrátila více než 20 milionů korun klientům, kteří v průběhu 1. a 2. čtvrtletí roku 2021 překročili zákonem stanovený limit za doplatky na léky. Nadlimitní doplatky vrací zdravotní pojišťovna 4x ročně automaticky, a to do 60 dní od uplynutí kalendářního čtvrtletí, v němž byl limit překročen. Pojištěnci tak o ně nemusí ani žádat, ani hlídat jejich výši. Částka je uhrazena buď na bankovní účet pojištěnce, pokud má tento účet u OZP zaregistrovaný, a nebo složenkou na adresu evidovanou u OZP.

Sumarizace za 1. pololetí roku 2021:
OBDOBÍ, VRÁCENÁ ČÁSTKA + POČET POJIŠTĚNCŮ OZP, KTEŘÍ PŘEKROČILI OCHRANNÝ LIMIT
1. POLOLETÍ CELKOVÁ VRÁCENÁ ČÁSTKA V KČ POČET POJIŠTĚNCŮ S PŘEPLATKEM
2020 17 379 728 22 451
2021 20 202 383 25 841

Výše maximálních ročních doplatků za léky dle věkových kategorií:

Vše, co zaplatí pojištěnci za započitatelné doplatky na léky navíc, jim OZP vrátí.

Pojištěnci zařazení do II. nebo III. stupně invalidity musí své zdravotní pojišťovně sami nahlásit a doložit kopií rozhodnutí o invalidním důchodu, případně kopií posudku o posouzení zdravotního stavu. V opačném případě pojišťovna nemůže ochranný limit snížit a na pojištěnce se stále vztahuje jen zákonný limit podle věku.