OZP bude na očkování proti chřipce přispívat i letos

Chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění, které postihuje všechny věkové skupiny bez rozdílu. Jediným účinným prostředkem, jak zabránit šíření onemocnění i komplikacím z něho plynoucích, je dobrovolné očkování. Pojištěnci z rizikových skupin a nad 65 let, mají toto očkování zcela zdarma. OZP plně uhradila v roce 2019 vakcínu proti chřipce 30 741 z nich, a to v částce 7 737 238,94 Kč. Z hlediska vzniku ochranných látek je pak ideálním obdobím pro aplikaci očkování jeden až dva měsíce před očekávaným výskytem chřipky, tedy začátek října.

"Oborová zdravotní pojišťovna přispívá každoročně na očkování proti chřipce svým klientům do 65 let věku až do částky 300 Kč," uvádí PhDr. Miloslava Lukešová, obchodní ředitelka OZP. "Příspěvek připravujeme i pro letošní rok, v případě navýšení ceny vakcíny zvážíme i navýšení příspěvku. Příspěvek na očkování proti chřipce využilo v roce 2019 celkem 780 pojištěnců v celkové hodnotě cca 230 000 korun," dodává obchodní ředitelka Lukešová.

Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP) se podařilo podepsat smlouvy s dodavateli vakcín proti sezónní chřipce. Celkem bude pro letošní sezónu k dispozici 850 tisíc dávek, což je skoro o třetinu víc než vloni. OZP se v současné době velmi intenzivně zapojuje, spolu s ostatními svazovými zdravotními pojišťovnami, do jednání s dodavateli těchto vakcín s cílem - zajistit je pro pojištěnce bezdoplatkově.