OSVČ 2024: Zálohy na pojistné a další informace

Publikováno: 4.1.2024   #plátci, #upozornění

Pro rok 2024 jsou stanoveny tyto minimální měsíční zálohy na pojistné:

(Pro informaci: v roce 2023 byla minimální měsíční záloha u OSVČ 2 722 Kč a u OBZP 2 336 Kč)

Kdy je záloha splatná

Od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Kam se záloha platí

Zálohu na pojistné posílejte vždy na účet č.: 2070101041/0710

Údaje pro mezinárodní bankovní platby:

IBAN: CZ9707100000002070101041

SWIFT kód: CNBACZPP

Jako OSVČ nebo OBZP uvádějte:

Jste-li zaměstnavatel, uvádějte:

 

Paušální daň pro OSVČ

Pro rok 2024 jsou stanovena tři pásma paušálního režimu odvozená od výše a charakteru příjmů poplatníka.

Výše paušálních záloh

 Celková paušální zálohaZdravotní pojištěníSociální pojištěníDaň z příjmů
I. pásmo  7 498 Kč2 968 Kč  4 430 Kč   100 Kč
II. pásmo16 745 Kč3 591 Kč  8 191 Kč4 963 Kč
III. pásmo27 139 Kč5 292 Kč12 527 Kč9 320 Kč

Kdy je paušální záloha splatná

Paušální zálohy jsou splatné měsíčně po celou dobu, po kterou je poplatník v paušálním režimu.

Paušální záloha je splatná do 20. dne zálohového období (kalendářního měsíce), na které se záloha platí.

Kam se paušální záloha platí

Paušální záloha se platí na bankovní účet místně příslušného správce daně (finančního úřadu).

Pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky, pak již není nutno po skončení zdaňovacího období nic doplácet, ani nevznikají přeplatky. Dále pak není nutno podávat daňové přiznání ani pojistné přehledy.

 

Zdravotní pojištění nezletilých cizinců v ČR

Od 1.1.2024 vznikla nová skupina pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o nezletilé osoby, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky.

Za tyto pojištěnce nehradí pojistné stát. Plátcem pojistného je zákonný zástupce nezletilé osoby.

Výše pojistného

Pojistné pro rok 2024: 2 552 Kč

Kdy je pojistné splatné

Pojistné se hradí každý kalendářní měsíc.

Kam se pojistné platí

Pojistné za nezletilé cizince posílejte vždy na účet č.: 2070101041/0710

Údaje pro mezinárodní bankovní platby:

IBAN: CZ9707100000002070101041

SWIFT kód: CNBACZPP

V podrobnostech platby uvádějte: