Informace pro klienty – pacienty Medicentra Beroun spol. s.r.o.

Společnost Medicentrum Beroun provozující některé ambulace v Berouně na třídě Politických vězňů informuje naše pojištěnce, že od 1.1.2016 nechce pokračovat ve smluvním vztahu s OZP. Přestože pojišťovna hradila své závazky v souladu s oboustranně podepsanými cenovými ujednáními, v zájmu urovnání sporu učinila vstřícné kroky a navýšila úhradu za roky 2013 i 2014 a je připravena i nyní upravit cenový návrh pro rok 2015. Činíme tyto kroky proto, abychom odvrátili veškeré nepříjemnosti, které by mohly pro některé naše klienty-pacienty této společnosti v Berouně případně v roce 2016 vzniknout.

Zároveň však musíme zdůraznit, že hospodaříme s veřejnými prostředky a jsme tak vázáni řadou právních předpisů. Proto musíme dbát na to, aby úhrady zdravotních služeb byly v souladu s těmito předpisy a v adekvátní výši.

Ujišťujeme všechny naše pojištěnce, že OZP vyvine maximální úsilí, aby se spor podařilo vyřešit. Klíčová jednání právě v této době probíhají. Pokud by se nepodařilo dojít k dohodě o pokračování smluvního vztahu v roce 2016, budeme všechny pojištěnce včas (nejpozději do konce května t.r.) o situaci pro rok 2016 aktivně informovat. Ubezpečujeme klienty, že dostupnou i kvalitní zdravotní péči pro všechny naše pojištěnce v každém případě na celém území ČR zajistíme, ostatně tak jako dosud vždy. I v případě ukončení smluvního vztahu s Medicentrem Beroun spol s.r.o. jsme připraveni zajistit svým pojištěncům stejně kvalitní péči v místě bydliště u jiných našich smluvních partnerů.

Klienti OZP se mohou v případě potřeby průběžně obracet na Asistenční službu OZP, která mj. dovede pružně reagovat na individuální potřebu zajištění příslušné zdravotní péče.

Vedení OZP

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím