Informace pro klienty – pacienty Medicentra Beroun spol. s.r.o.

Společnost Medicentrum Beroun provozující některé ambulace v Berouně na třídě Politických vězňů informuje naše pojištěnce, že od 1.1.2016 nechce pokračovat ve smluvním vztahu s OZP. Přestože pojišťovna hradila své závazky v souladu s oboustranně podepsanými cenovými ujednáními, v zájmu urovnání sporu učinila vstřícné kroky a navýšila úhradu za roky 2013 i 2014 a je připravena i nyní upravit cenový návrh pro rok 2015. Činíme tyto kroky proto, abychom odvrátili veškeré nepříjemnosti, které by mohly pro některé naše klienty-pacienty této společnosti v Berouně případně v roce 2016 vzniknout.

Zároveň však musíme zdůraznit, že hospodaříme s veřejnými prostředky a jsme tak vázáni řadou právních předpisů. Proto musíme dbát na to, aby úhrady zdravotních služeb byly v souladu s těmito předpisy a v adekvátní výši.

Ujišťujeme všechny naše pojištěnce, že OZP vyvine maximální úsilí, aby se spor podařilo vyřešit. Klíčová jednání právě v této době probíhají. Pokud by se nepodařilo dojít k dohodě o pokračování smluvního vztahu v roce 2016, budeme všechny pojištěnce včas (nejpozději do konce května t.r.) o situaci pro rok 2016 aktivně informovat. Ubezpečujeme klienty, že dostupnou i kvalitní zdravotní péči pro všechny naše pojištěnce v každém případě na celém území ČR zajistíme, ostatně tak jako dosud vždy. I v případě ukončení smluvního vztahu s Medicentrem Beroun spol s.r.o. jsme připraveni zajistit svým pojištěncům stejně kvalitní péči v místě bydliště u jiných našich smluvních partnerů.

Klienti OZP se mohou v případě potřeby průběžně obracet na Asistenční službu OZP, která mj. dovede pružně reagovat na individuální potřebu zajištění příslušné zdravotní péče.

Vedení OZP

Facebook
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím