Elektronická karta pojištěnce je plnohodnotná

Oborová zdravotní pojišťovna je dlouhodobým lídrem v elektronizaci komunikace s vlastními pojištěnci a v minimalizaci jejich byrokratické zátěže. Jako naši pojištěnci proto máte už od roku 2014 ve svém uživatelském účtu v aplikaci VITAKARTA také elektronickou verzi karty pojištěnce. Je to jedna z mnoha výhod VITAKARTY. Nemusíte tak nosit v peněžence kartu plastovou, stačí u lékaře ukázat tu elektronickou. Odkaz na ni najdete hned na úvodní stránce po přihlášení do Vašeho osobního účtu ve VITAKARTĚ.

A může to být ještě jednodušší. Snadno si totiž můžete nastavit přístup ke své kartě pojištěnce bez nutnosti přihlašování do VITAKARTY. Stačí třikrát kliknout: Nabídka > Pojištěnec / Průkaz pojištěnce / Zobrazovat průkaz bez přihlášení (zaškrtnout hned pod nadpisem). A od té chvíle máte přístup ke své kartě pojištěnce pod formulářem přihlášení do VITAKARTY. Stačí jednou kliknout.

Elektronická karta platí stejně jako plastová

Elektronická forma karty pojištěnce je naprosto plnohodnotná s její plastovou verzí.

Současná právní úprava (konkrétně § 12 písm. h) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů) dává pojištěncům povinnost prokazovat se při poskytování zdravotních služeb platným průkazem pojištěnce, nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou zdravotní pojišťovnou.

Pojišťovna je pak z titulu stejného zákona povinna bezplatně pojištěncům vydat průkaz obsahující jméno, příjmení, popřípadě titul, platnost a číslo pojištěnce.

Zákon ale NEURČUJE konkrétní formu průkazu pojištěnce. Kromě průkazu ve fyzické podobě je tedy možné vydat a používat i průkaz elektronický, pokud splňuje výše uvedené náležitosti.