Dobrovolnictví prospívá zdraví!

Výzkumy i praxe ukazují, že dobrovolnictví prospívá nejen zdraví pacientek a pacientů v průběhu hospitalizace, ale i při jejich návratu do běžného prostředí. Pomáhá také blízkým a rodinným příslušníkům hospitalizovaných osob a rovněž zdravotníkům, kterým dobrovolnictví prospívá v psychosociálních aspektech jejich práce. O náplni činnosti dobrovolníků ve zdravotnictví toho ví ale veřejnost příliš málo.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) proto přichází s projektem: Dobrovolnictví prospívá zdraví! Cílem této osvětové aktivity je komunikace pozitiv a možností, jak se do dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních zapojit.

K podpoře kampaně projektu, která je realizována prostřednictvím tiskovin, plakátů, letáků, brožur a reklamy v dopravních prostředcích i na internetové stránce: dobrovolnik.mzcr.cz , se připojila také Oborová zdravotní pojišťovna (OZP).


Video zde >>  Dobrovolnictví prospívá zdraví!