Distributorem vakcíny Johnson & Johnson bude Avenier a.s.

Distributorem očkovací látky proti onemocnění COVID-19 od společnosti Johnson & Johnson bude společnost Avenier a.s. Veřejnou zakázku zadávaly všechny zdravotní pojišťovny, včetně OZP, ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, které zajišťuje nákup vakcín.

Do výběrového řízení na distribuci očkovací látky proti onemocnění COVID-19 od společnosti Johnson & Johnson podalo nabídku pět společností z devíti oslovených uchazečů.

Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena za distribuci jednoho balení vakcín (1 logistická jednotka = 50 dávek očkovací látky - 10 lahviček po pěti dávkách). Účastníci výběrového řízení museli splnit kvalifikační požadavky, kterými byly mj. bezpečné nakládání s očkovacími látkami a zajištění jejich přepravy do jednotlivých očkovacích míst podle požadavků poskytovatelů zdravotních služeb po celé České republice. Společnost Avenier a.s. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a současně nabídla i nejnižší cenu za distribuci jednoho balení vakcín, která činí 87,10 Kč bez DPH.

Se společností Avenier a.s. byla uzavřena rámcová smlouva. Stala se tak pro všechny zdravotní pojišťovny a Ministerstvo zdravotnictví smluvním distributorem očkovacích látek společností Moderna a Johnson & Johnson v České republice.

Společnými zadavateli byly zdravotní pojišťovny:

Evropská unie zatím schválila nasazení čtyř očkovacích látek proti COVIDU-19 (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson). V ČR distribuuje první povolenou vakcínu přímo výrobce, firma Pfizer. Modernu rozváží Avenier a AstraZeneku společnost Alliance Healthcare.