Změna lhůty placení pojistného od 1. ledna 2010

Změna lhůty placení pojistného od 1. ledna 2010 Pojistné placené zaměstnavatelem za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Dochází tak ke sjednocení termínu splatnosti pojistného na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Takto se bude poprvé postupovat při platbě pojistného za prosinec 2009, což znamená, že úhradu pojistného za tento měsíc musí zaměstnavatel provést nejpozději 20. ledna 2010.

Jinak se posuzuje i placení pojistného. Při placení na účet zdravotní pojišťovny vedený u poskytovatele platebních služeb se za den platby považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb zdravotní pojišťovny. V případě vyplacení hotovosti přímo zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny je dnem platby den, kdy příslušný zaměstnanec hotovost přijal.

Další významnou změnou je skutečnost, že za den platby pojistného již není (jako do konce roku 2009) považován den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného, ale po 1. lednu 2010 je dnem platby pojistného den, kdy došlo k připsání platby pojistného na účet poskytovatele platebních služeb (tj. bance vedoucí účet).

Stejný postup je i při platbách pojistného poštovní poukázkou (tzv. složenkou). V těchto případech je posun ještě výraznější, protože držitel poštovní licence (tj. Česká pošta) je povinen předat platbu poskytovateli platebních služeb do dvou pracovních dnů ode dne, kdy ji přijal, a ten je povinen ji převést na samostatný účet do konce následujícího pracovního dne.

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím