Informace pro poskytovatele o platnosti nových nařízeních EU

Dne 1.5.2010 vstupují v platnost a účinnost nová nařízení 883/2004 a 987/2009 o koordinaci sociálního zabezpečení. Tato nařízení nahrazují dosavadní nařízení Rady EHS 1408/71 a 574/72. Základním účelem koordinačních nařízení je zachování nároků na dávky sociálního zabezpečení, jako je zdravotní péče, nemocenská nebo důchody, získaných v jednom státě, i na území jiného členského státu. Dále pak určení příslušnosti k pojištění jednoho státu v případech migrujících pracovníků a jejich rodin.

I na základě nových nařízení mají pojištěnci jiných států EU v České republice nárok na nezbytnou zdravotní péči (v případě přechodného pobytu) nebo plnou zdravotní péči (v případě bydliště v ČR), za stejných podmínek, jaké platí pro české pojištěnce. Péči hradí poskytovatelům výpomocně česká zdravotní pojišťovna.

Z hlediska poskytovatelů zdravotní péče je jedinou změnou přechod na výkonové hrazení primární péče a vykazování zvláštní dávkou u některých kategorií pojištěnců jiných států EU, registrovaných v České republice naší zdravotní pojišťovnou. Doposud se tito pojištěnci prokazovali při čerpání zdravotní péče námi vystaveným Evropským průkazem zdravotního pojištění a bylo k nim tudíž přistupováno jako k běžným českým pojištěncům.

Dotčeným osobám bude od 1.5.2010 v zájmu snadné identifikace vystaven zvláštní Průkaz pojištěnce, bydlícího v ČR, který je tvořen pouze národní částí stávajícího Průkazu pojištěnce a je celý žlutý.

Průkaz pojištěnce

Zdravotní výkony poskytnuté pojištěnci, který se prokáže tímto dokladem, vykazujte, prosím, samostatnou dávkou.  

Upozorňujeme, že z hlediska dostupnosti zdravotní péče a jejího rozsahu musí být výše uvedeným osobám i nadále zajištěno stejné postaveni, jako v případě běžných registrovaných českých občanů a pojištěnců.

Podrobnější postupy při ošetřování pojištěnců jiných států lze nalézt v příslušném Věstníku MZ ČR nebo na www.cmu.cz.

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím