Zdravotní pojišťovna na cestách

Publikováno: 27.7.2023   #tipy

OZP máte v kapse, kamkoli se hnete. V podobě karty pojištěnce je s vámi Oborová zdravotní pojišťovna i na dovolené, nebo na pracovních cestách.

Pokud předložíte svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění OZP (kartička zdravotní pojišťovny), nebo papírové Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz, u lékaře v zemích Evropské unie, Velké Británii a Evropského sdružení volného obchodu (ESVO; v současnosti Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) v zařízení navázaném na veřejný systém, máte nárok na neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek, jako místní pojištěnci (tedy bez případných spoluúčastí). Nepočítají se do toho nadstandardní služby. V ideálním případě by vás měli ošetřit bez přímé úhrady (s výjimkou zmiňovaných služeb nehrazených ze zdravotního pojištění).

Podmiňovací způsob v předchozí větě je zcela právem. Měli by. Může se totiž stát, že i přesto bude zdravotnické zařízení v zahraničí přímou úhradu požadovat. V takovém případě můžete jakožto naši klienti následně požádat OZP o refundaci vynaložených nákladů, které můžeme u neodkladné péče vyhovět do výše, která by byla v dané zemi hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Při návštěvě tzv. třetích zemí (mimo výše uvedených) je nutné veškerou zdravotní péči na místě uhradit. U neodkladné zdravotní péče pak můžete stejně jako v předchozím případě požádat OZP o refundaci vynaložených nákladů. Ve třetích zemích ale pouze do výše, která by byla za tutéž zdravotní péči uhrazena v České republice.

Specifické podmínky platí pro těhotné ženy (viz https://www.babyonline.cz/tehotenstvi/aktivity-sporty/cestovani-v-tehotenstvi).

V každém případě důrazně doporučujeme se proti neplánovaným nákladům na zdravotní péči v zahraničí připojistit u komerčních pojišťoven (za zvýhodněných podmínek např. u VITALITAS pojišťovny, která je dceřinou společností OZP https://www.vitalitas.cz).

V řadě zemí totiž existují různé formy spoluúčasti ošetřeného na zdravotní péči (např. poplatek za ošetření na pohotovosti, za den hospitalizace, transport k ošetření apod.), které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a pacient si je vždy hradí sám.

V případě jakékoli nejasnosti DOPORUČUJEME bezodkladně kontaktovat OZP prostřednictvím Infolinky, nebo Asistenční služby, a zkonzultovat správný postup.