Pro zaměstnavatele: Zdravotní pojištění v případě užívání nízkoemisních motorových vozidel

Vyměřovací základ zaměstnance pro účely odvodu pojistné na zdravotní pojištění se zvyšuje v případě, kdy zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely. Vyměřovací základ se v takovém případě navyšuje o částku ve výši 1 % vstupní ceny vozidla. Od 1. července 2022 došlo ke zvýhodnění používání tzv. nízkoemisních vozidel. Stalo se tak na základě nabytí účinnosti zákona č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Pro nízkoemisní motorová vozidla používaná zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům platí poloviční navýšení daňového základu (a tím i vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní i sociální pojištění). Od července 2022 se tedy vyměřovací základ zaměstnance u nízkoemisních vozidel navyšuje jen o částku 0,5% vstupní ceny vozidla. Přechodná ustanovení k této legislativní změně umožňují uplatnit toto snížení i na roční daňový základ za celý rok 2022 - tedy v podstatě i zpětně za měsíce leden až červen 2022. Toho lze pro daňové účely dosáhnout při ročním zúčtování daní nebo při podání daňového přiznání za rok 2022. Podobný postup však nelze uplatnit u zdravotního (ani sociálního) pojištění, kde je rozhodným obdobím kalendářní měsíc. Zpětné uplatnění přepočtu odvodů u pojistného není možné (podobně nelze přepočítat ani zálohy na daň za měsíce leden až červen 2022).