Zdravotní pojištění novorozených dětí cizinců v ČR

Okruh pojištěnců ve zdravotním pojištění se od 2. srpna 2021 rozšířil o novou skupinu, kterou definuje novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Jde o děti narozené na území ČR, jejichž matka má v okamžiku porodu povolení k dlouhodobému pobytu v ČR a jejichž otec nemá trvalý pobyt. Tyto novorozené děti budou pojištěny v systému veřejného zdravotního pojištění, a to od data svého narození až do konce kalendářního měsíce, v němž dosáhnou věku 60 dnů.

Důležité informace:

Více informací MZ ČR - ZDE >>

 


 

Health insurance for a foreigners' child born in the Czech Republic

Effective from 2 August 2021, the amendment to Act No. 48/1997 Coll., on Public Health Insurance, as amended, defines a new group of persons who are mandatorily insured in the public health insurance system in the Czech Republic: