Oznámení OZP o zajištění zdravotních služeb pojištěncům OZP ve Šluknovském výběžku

Vážení klienti,

Oborová zdravotní pojišťovna jednala se zástupci Krajské zdravotní a.s. o možném způsobu komplexního zajištění zdravotních služeb, stabilizaci a zlepšování dostupnosti zdravotní péče v celém regionu Šluknovského výběžku i ve vazbě na mimořádnou situaci v Lužické nemocnici v Rumburku. OZP deklarovala připravenost pokračovat v navazujících jednáních. O jejich výsledcích budeme průběžně informovat.

 

PRIMÁRNÍ A AMBULANTNÍ PÉČE

Primární a ambulantní péče je pro pojištěnce OZP zajištěna v rámci stávající smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb přímo ve Šluknovském výběžku a v přilehlých lokalitách. Seznam poskytovatelů v Ústeckém a Libereckém kraji, se kterými má OZP uzavřen smluvní vztah, naleznete na www.atlasdoktoru.cz.

 

AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE

Akutní lůžková péče je pro pojištěnce OZP z dané lokality zajištěna v níže uvedených nemocnicích:

 

NÁSLEDNÁ LŮŽKOVÁ PÉČE

Následná lůžková péče je pro pojištěnce OZP z dané lokality zajištěna v rámci Nemocnice Varnsdorf. Nemocnice zároveň poskytuje péči ortopedickou, chirurgickou, gynekologickou, fyzioterapii a RTG.

 

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

V akutních zdravotních potížích volejte vždy tísňovou linku 155 nebo 112.

Pro úplnost informujeme, že v akutních případech lze volat zdravotnickou záchrannou službu (linka 155 nebo 112) a v nezbytných případech lze využít i režim přeshraniční péče, kdy je neodkladná zdravotní péče poskytnutá v souladu s platnou legislativou a na základě předloženého průkazu pojištěnce ze strany OZP uhrazena i v zahraničí.