Za přeplatky na léky vrátila OZP v květnu svým pojištěncům přes 5,8 milionů korun

Publikováno: 7.6.2022   #novinky, #pojištěnci

Zákonem stanovený roční limit na započitatelné doplatky za léky, překročilo za první kalendářní čtvrtletí letošního roku více než 8 600 pojištěnců Oborové zdravotní pojišťovny (OZP). Vrácená částka, kterou mezi ně OZP rozdělila, činila přes 5,8 milionů korun.

Největší objem vracených peněz šel skupině klientů nad 70 let, a to téměř 5 milionů korun. Nejvyšší vrácený přeplatek obdržel pojištěnec z Prahy, jeho výše přesáhla hranici 15 000 korun.

Na základě legislativní změny ve výši minimální částky překračující ochranný limit zaznamenala OZP za 1. kvartál roku 2022, oproti stejnému období předchozího roku, pokles počtu pojištěnců, kterým byl přeplatek vrácen. Ochranný limit překročilo v průběhu ledna, února a března roku 2021 téměř 12 000 pojištěnců, mezi které OZP rozdělila částku cca 5,5 milionů Kč.

Výdaje za léky si klienti OZP mohou zkontrolovat ve svém osobním účtu v aplikaci VITAKARTA, není tak zapotřebí papírového formuláře Žádost o výpis z osobního účtu pojištěnce.

Výpis regulačních poplatků a započitatelných doplatků zaplacených u lékaře, ve zdravotnickém zařízení nebo v lékárně k datu zpracování zde >>

Ochranné limity k doplatkům na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely se liší dle věku a zdravotního stavu jednotlivce:
   do 18 let věku (včetně) 1 000 Kč
   od 19 do 64 let 5 000 Kč
   od 65 let věku do 69 let věku (včetně) 1 000 Kč
   nad 70 let (včetně) a u vybraných pojištěnců s invaliditou500 Kč