Za doplatky na léky vrátila OZP svým klientům téměř 53 milionů Kč

Mezi 44 619 klientů rozdělila Oborová zdravotní pojišťovna v loňském roce 52 761 770 korun za přeplatky na léky, které doplatili v lékárnách. Největší díl obdrželo 35 581 pojištěnců ve věku nad 70 let, a to celkem 39 558 895 korun.

"Počet klientů, kteří překročí tzv. ochranný limit na započitatelné doplatky za léky, se stejně jako vrácená částka rok od roku zvyšují. V roce 2019 vrátila OZP téměř 40 tisícům pojištěnců přes 45 milionů korun. O rok dříve obdrželo téměř 36 tisíc klientů více než 38 milionů korun," srovnává tisková mluvčí OZP Mgr. Nicol Lenertová. "Podstatnou část úhrady poslala OZP letos, stejně jako i v uplynulých letech, pojištěncům nad 70 let," dodává Lenertová. Pojištěnců s nahlášenou invaliditou, kteří v roce 2020 překročili zákonný limit, bylo 369. OZP jim za loňský rok vrátila 531 874 korun.

Výši započitatelných doplatků svým klientům "hlídá" sama zdravotní pojišťovna. Pokud je limit překročen, OZP přeplatek pojištěnci vrátí, a to každé čtvrtletí, do 60 kalendářních dnů po uplynutí čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen.

Ochranný roční limit započitatelných doplatků za léky je pro pojištěnce různě vysoký.
Liší se dle věku a zdravotního stavu jednotlivce:
   do 18 let věku (včetně)1 000 Kč
   od 19 do 64 let5 000 Kč
   od 65 let věku do 69 let věku (včetně)1 000 Kč
   nad 70 let (včetně) a u vybraných pojištěnců s invaliditou500 Kč

 

RokPočet klientůČástka celkem
20175 6697 657 835
201835 98838 334 436
201939 68345 404 255
202044 61952 761 770