NOVINKA: STOP rakovině prostaty - vyšetření PSA

Publikováno: 13.9.2023   #pojištěnci, #tipy

Mimořádná výzva pro muže věkové skupiny 40+. Využijte atraktivní nový preventivní program ze skupiny STOP programů - vyšetření PSA.

Co je a pro koho je vhodné vyšetření PSA

Jde o zjednodušenou alternativu komplexního programu "STOP rakovině prostaty" plně hrazenou rovněž z fondu prevence.

Vyšetření PSA je určené pro muže od 40 let a jeho smyslem je včasné podchycení hrozících závažných onemocnění souvisejících s prostatou. Z pohledu pojištěnce jde o běžný odběr krve, ze které laboratoř zjistí hladinu prostatického specifického antigenu.
(Toto vyšetření je jinak součástí komplexního preventivního vyšetření v programu STOP rakovině prostaty.)

Na pilotním projektu vyšetření PSA spolupracuje Zdravotní pojišťovna OZP s laboratořemi SYNLAB. Do 31. prosince 2023 je program otevřený pro maximálně 500 pojištěnců OZP a je plně hrazený zdravotní pojišťovnou.

"Většina programů pro prevenci rakoviny prostaty je zaměřená na muže nad 50 let. Z našich interních dat však dlouhodobě vychází, že zvýšenou, či hraniční hodnotu PSA mívají už i mladší muži. Jsme proto velmi rádi, že se můžeme podílet na projektu, který podporuje prevenci rakoviny prostaty i u této skupiny," říká generální ředitelka společnosti synlab czech a synlab slovakia Kateřina Billy Danyšová.

Výhody a přínosy

Pro muže je samostatné vyšetření PSA psychicky i časově výrazně méně náročné, než komplexní vyšetření u lékaře. Do odběrového místa SYNLAB se mohou zájemci dostavit rovnou bez objednání a bez žádanky. Výsledek vyšetření s doporučením dalšího postupu obdrží do dvou pracovních dnů od laboratoře zabezpečeným e-mailem. Pokud je jejich výsledek v pořádku, do ambulance za lékařem vůbec nemusí.

Zdravotnická zařízení budou moci věnovat čas pouze pacientům, u kterých již existuje předpoklad k možnému onemocnění a potřebují komplexní preventivní vyšetření prostaty. Finanční prostředky vynakládané na zbytné součásti komplexního vyšetření zdravých pacientů mohou zároveň použít účelněji.

"Zdravotní pojišťovna OZP je dlouhodobě lídrem v modernizacích a využívání nových technologií. Začali jsme už před řadou let s elektronizací našich vnitřních agend a komunikací s našimi pojištěnci na dálku z pohodlí domova. Využívání umělé inteligence a špičkových technologií, které zkvalitňují a zefektivňují zdravotní péči je dalším krokem. Proto ty trendy sledujeme a jsme připraveni tam, kde nám to dává smysl, jako v tomto případě, takové věci podpořit a realizovat," popisuje generální ředitel OZP Radovan Kouřil.

Prostatický specifický antigen (PSA)

Hodnota PSA patří mezi nádorové ukazatele, tzv. onkologické markery. Jedná se o bílkovinu, kterou prostata přirozeně vytváří, vylučuje do spermatu a v malém množství i do krve. Hladina PSA je u zdravého muže velmi nízká, v případě nějakého onemocnění prostaty množství tohoto antigenu v krvi stoupá.

Zvýšená hladina PSA může svědčit nejen o možné rakovině prostaty, ale i o přítomnosti jiných onemocnění, jako je např. zánět prostaty nebo nezhoubné zvětšení prostaty (benigní hyperplazie prostaty).

"Karcinom prostaty je onemocnění s celosvětově rostoucím počtem nově zachycených případů. Podle statistických údajů je nejčastějším nádorovým onemocněním mužů v rozvinutých zemích a po karcinomu plic druhou nejčastější příčinou úmrtí z onkologických důvodů. Tento všeobecný trend pochopitelně kopíruje i situace v České republice," vysvětluje Prof. MUDr. Roman Zachoval, PhD., předseda České urologické společnosti, a dodává: "Za posledních dvacet let se incidence karcinomu prostaty v ČR téměř ztrojnásobila, ale jeho mortalita klesla více než o dvě třetiny. Takto výrazný rozdíl je dán na jedné straně možností vyšetření prostatického specifického antigenu (PSA), proto má nastavený preventivní program OZP naši plnou odbornou podporu."

Díky využití moderních testovacích metod je možné z výsledků vyšetření PSA s vysokou mírou přesnosti vyvodit, zda klient potřebuje podstoupit navazující vyšetření, která přítomnost karcinomu potvrdí, či vyvrátí, nebo zda je zdráv a na vyšetření má z preventivních důvodů dojít opět za nějaký čas.

Podle hodnoty výsledků vyšetření dostane pojištěnec během několika dnů jednu z následujících tří verzí zprávy:

Kde je možné vyšetření PSA absolvovat

Vyšetření je možné absolvovat bez objednání v jakémkoli odběrovém pracovišti SYNLAB v České republice.