Umělá inteligence na mamografu zachraňuje životy

Publikováno: 21.6.2023  

Mamografické vyšetření s využitím tzv. třetího čtení snímků pomocí umělé inteligence (AI) využilo v dubnu a květnu 353 klientek OZP. U dvou z nich systém zachytil nádor, který lékaři neodhalili. Naopak u 4 případů vedlo využití umělé inteligence při vyhodnocování pořízených mamografických snímků k tomu, že lékař nemusel provádět doplňkové sonografické vyšetření.

Zkušenosti z prvních dvou měsíců provozu jsou velmi příznivé. Rozšířené hodnocení systémem s AI využilo celkem 892 žen, z nichž 353 bylo pojištěnek OZP. Všechny vnímaly použití systému jako přínosné. Stejně tak i vyšetřující lékaři v naprosté většině tvrdí, že jim využití umělé inteligence přináší větší klid a diagnostickou jistotu. V rámci společného projektu Oborové zdravotní pojišťovny a zdravotnické skupiny EUC mají všechny pojištěnky OZP vyšetření s využitím umělé inteligence plně hrazené.

"Rozšíření vyhodnocování pomocí umělé inteligence umožňuje zvýšit senzitivitu i specificitu screeningu a částečně šetří náklady veřejného zdravotního pojištění na některá dodatečná vyšetření," říká prof. MUDr. Jan Daneš, CSc. z Mamodiagnostického centra Waltrovka zdravotnické skupiny EUC, kde vyšetření probíhají.

Jak to v praxi probíhá

Screeningová vyšetření hodnotí kromě dvou lékařů také certifikovaný systém s AI Transpara (výrobce ScreenPoint Medical, dodavatel Fomei, fomei.cz). Všechny klientky přicházející ke screeningové mamografii do Mamodiagnostického centra Waltrovka dostávají letáček s informacemi o společném projektu OZP a EUC. Po vysvětlení mají možnost požádat o dodatečné hodnocení s pomocí AI.

Po zhodnocení mamografie dvěma lékaři a umělou inteligencí je proveden záznam (nález) o výsledku včetně informace o využití AI. Nález pak dostane každá klientka do ruky. Vyšetření je časově prakticky stejně nenáročné, jako bez zapojení umělé inteligence.