Termín pro podání Přehledu OSVČ za rok 2019 se blíží, využijte VITAKARTU

Už jen dva týdny (do 3. 8. 2020) mají živnostníci na to, aby podali přehled příjmů a výdajů OSVČ za rok 2019. Ušetřit čas a administrativu spojenou s podáním Přehledu OSVČ pomůže klientům OZP aplikace VITAKARTA.

V souladu se zákonem č. 134/2020 Sb., který novelizoval zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je osoba samostatně výdělečně činná povinna nejpozději do 3. srpna 2020 předložit Přehled za rok 2019 všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna. Částku případného doplatku pojistného za rok 2019 je nutné zaplatit do 8 dnů po dni, kdy byl Přehled podán. Pokud chcete ušetřit čas a nechcete se zabývat nadbytečnou administrativou, můžete Přehled za rok 2019 u OZP podat elektronicky, prostřednictvím aplikace VITAKARTA. Stačí vyplnit pouze pár údajů a kliknout na tlačítko odeslat.