STOP KOUŘENÍ - udělejte něco pro své zdraví s OZP

Publikováno: 31.5.2022

Světový den bez tabáku si každoročně připomínáme vždy poslední květnový den, a to již od roku 1988. Cílem této kampaně je upozornit a zvýšit povědomí o škodlivosti užívání všech forem tabáku a kouření, které je v případě karcinomu plic, průdušek a průdušnice tím nejrizikovějším faktorem. V loňském roce evidovala Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) 1 156 pojištěnců, u kterých byl tento druh nádorových onemocnění diagnostikován, přičemž průměrná cena poskytnuté a vykázané péče činila na jednoho pojištěnce téměř 256 000 korun. Rakovina plic může být částečně podmíněna geneticky, hlavní příčinou jejího vzniku ale zůstává kouření.

Od 1. ledna 2022 je celorepublikově, v ordinacích všeobecných praktických lékařů a v plicních ambulancích, realizován populační pilotní screeningový program pro včasný záchyt karcinomu plic u kuřáků ve věku 55 - 74 let, kteří jsou ochotni s kouřením přestat. Primárním cílem časného záchytu karcinomu plic je včasná a přesná diagnóza daného onemocnění, která povede v kombinaci s vhodnou navazující léčbou ke snížení mortality (úmrtnosti) v důsledku tohoto onemocnění. Časný záchyt onemocnění je spojen s programem odvykání kouření, což by mělo vést ke snížení nádorové i nenádorové morbidity (nemocnosti).

V zájmu OZP je dlouhodobě motivovat pojištěnce k zodpovědnému přístupu o své zdraví, proto těm, kteří se rozhodli skoncovat se závislostí na tabáku, přispívá v rámci programu STOP kouření až 2 000 korun:

  1. Příspěvek je určen žadatelům - pojištěncům OZP zaevidovaným v centrech pro odvykání kouření.
  2. Podmínkou čerpání příspěvku je absolvování právními předpisy stanovené pravidelné u praktického lékaře v uplynulých 2 letech.
  3. Příspěvek lze čerpat pouze jednorázově, 1x za život.
  4. Příspěvek je možné kombinovat s čerpáním programů v rámci VITAKARTY.
  5. O příspěvek lze žádat do 30.11.2022. Akceptovány jsou účtenky z daného kalendářního roku, max. 3 měsíce staré.
  6. Nezbytné doklady je nutné doručit nejpozději do 30.11.2022 na adresu sídla OZP, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4, nebo je lze předat osobně v kterémkoli klientském centru OZP.

V aplikaci VITAKARTA mohou pojištěnci využít, proměnou za své nasbírané kredity, také příspěvek na prostředky pro odvykání závislosti na tabáku (Defumoxan, Champix, nikotinové náplasti, nikotinové žvýkačky) ve výši až 4 000 korun.