Ředitelé OZP odpovídají na lednová TOP témata

Publikováno: 23.2.2022   #novinky, #poradenství

Rubrika "ZEPTEJTE SE" patří k efektivním komunikačním nástrojům mezi OZP a veřejností. Možnost poslat tipy na zajímavá témata vztahující se k jednotlivým segmentům v oblasti zdravotního pojištění, a to přímo ředitelům OZP, tak mohou kromě pojištěnců využít i ti, kteří se rozhodnou podat k OZP do 31.3. 2022 přihlášku. Tu navíc budou moci již brzy podepsat prostřednictvím služby BankID SIGN. Nově lze také od ledna posílat dotazy na ředitele právního úseku, Mgr. Marka Hrnčíře, LL.M.

"Pro rok 2022 jsme pro naše klienty naplánovali do Fondu prevence v přepočtu na jednoho pojištěnce nejvyšší částku ze všech zdravotních pojišťoven. Současně jsme připravili řadu změn, které mají za cíl zpřehlednit a lépe strukturovat nabídku preventivních programů a jejich čerpání rozvrhnout do delšího období roku. Všichni si uvědomujeme význam včasné prevence, proto budeme u většiny příspěvků vyžadovat, aby ti z Vás, kteří budou žádat o jejich poskytnutí, přistupovali k péči o své zdraví zodpovědně. Co to tedy pro naše pojištěnce znamená? Např. možnost čerpání nejoblíbenějšího příspěvku na dentální hygienu až do výše 2.000 Kč po celý kalendářní rok, resp. do 30.11.2022, místo dosavadních dvou měsíců v roce," potvrzuje ve svém blogu PhDr. Miloslava Lukešová, obchodní ředitelka OZP.

Novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění přinesla od ledna 2022 řadu zásadnějších změn v oblasti úhrad zdravotních služeb. Zdravotní ředitelka MUDr. Jitka Vojtová, MBA se v rubrice ZEPTEJTE SE věnuje těm ve stomatologii, ortodoncii, lázeňské péči či v asistované reprodukci. Dozvíte se tak například, že umělé oplodnění je nově hrazené až do věku 40 let.

Mnoho pojištěnců z řad OSVČ se na finančního ředitele Ing. Daniela Balleka, MBA obracelo s informací, že Přehled OSVČ nelze otevřít přímo v internetovém prohlížeči. Aby pro klienty byla zachována jednotnost formuláře používaného všemi zdravotními pojišťovnami, musí nejprve pojišťovny jeho strukturu i vzhled odsouhlasit a následně až pak mohou probíhat úpravy informačních systémů. Vzhledem k daným parametrům formuláře je tak interaktivní elektronické vyplnění na PC možné pouze po stažení formuláře do počítače a následném zobrazení v PDF prohlížeči. S dodavatelem OZP také řeší poslední detaily, aby byl Přehled OSVČ co nejdříve k dispozici v aplikaci VITAKARTA.

Ředitel informatiky Ing. Milan Štěpánek v rubrice ZEPTEJTE SE potvrzuje, že přihlášení přes BankID doposud využilo už cca 6 000 uživatelů. Zároveň prozrazuje, že dalším krokem, který bezprostředně souvisí s BankID, bude možnost využití služby BankID SIGN, kterou spustí OZP během několika týdnů. Potenciální klienti OZP ji tak budou moci využít v právě probíhajícím přeregistračním období, které končí 31.3. 2022.

Ředitelka divize Morava MUDR. Pavla Kiovská, MBA se ve svém blogu věnuje pilotním projektům v rámci novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění. Od ledna 2022 se tak rozšířil seznam laboratorního novorozeneckého screeningu o spinální muskulární atrofii (SMA) a těžkou kombinovanou imunodeficienci (SCID), spuštěn byl i populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic. V jeho rámci se mohou nechat vyšetřit kuřáci (současní či bývalí) ve věku 55 až 74 let s více než 20 balíčkoroky (tzn. alespoň 20 cigaret denně po dobu 20 let).

Jedním z TOP témat začátku roku bylo tzv. milostivé léto, které představovalo šanci, jak se do 28.1. 2022 zbavit exekucí. Ředitel právního úseku Mgr. Marek Hrnčíř, LL.M. potvrzuje v rubrice ZEPTEJTE SE, že výsledky celé akce v současné době OZP zpracovává z podkladů zasílaných exekutory.

 

Upozornění: Rubrika ZEPTEJTE SE neslouží pro dotazy osobního charakteru, je anonymní, autorům námětů nelze jednotlivě odpovídat.