Přinese změna v úhradě výkonů více registrujících zubařů?

Úhradová vyhláška, kterou každoročně vydává po dohodě mezi jednotlivými segmenty poskytovatelů zdravotní péče a zdravotními pojišťovnami MZ ČR, přináší v roce 2022 některé významné změny. V ambulantním zubním lékařství je to např. zcela nový prvek - agregovaná platba. Tedy měsíční platba ve výši 16 - 18 Kč, kterou zdravotní pojišťovny provedou automaticky podle počtu registrovaných pojištěnců k poslednímu dni v příslušném kalendářním měsíci. Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) věří, že tato změna s sebou přinese i více zubních lékařů ochotných registrovat pojištěnce.

Agregovaná platba je především platbou za rezervovanou kapacitu. Proto náleží poskytovateli bez ohledu na to, zda se k němu registrovaný pojištěnec v průběhu roku dostavil či nikoliv. Vedle toho zahrnuje i ošetření v rámci druhé prohlídky v roce. Do roku 2021 platilo, že druhá prohlídka byla zdravotní pojišťovnou hrazena jen tehdy, pokud na ni pojištěnec skutečně přišel.

Z pohledu pojištěnce tak od roku 2022 k žádné změně nedochází:

Přímou úhradu od registrovaného pacienta za druhou prohlídku není možno vybírat.

Nadále platí, že:

Více informací ZDE >>