Preventivní programy OZP 2024

Publikováno: 11.1.2024   #novinky, #pojištěnci

Zdravotní pojišťovna OZP Vás i v roce 2024 podporuje v preventivní péči o zdraví. Základní rozsah programů zůstal téměř shodný s předchozím rokem a několik žádaných novinek jsme přidali, například příspěvek na psychoterapii, dvojnásobný příspěvek proto těhotné a novorozence, nebo příspěvek na očkování proti RS virům.

 

Co jsme pro Vás v OZP připravili nového pro rok 2024

Při návrhu benefitů na letošní rok jsme zohlednili zejména přínos jednotlivých programů pro zdravotní prevenci, jejich aktuální potřebnost a dlouhodobý zájem.

Významnou novinkou je příspěvek na prezenční psychoterapii. Poptávka po službách psychologů od začátku covidové pandemie stále roste. Jsme proto rádi, že můžeme Vám, našim pojištěncům, nabídnout možnost využít na úhradu sezení s psychologem ve výhodném kurzu kredity získané v aplikaci VITAKARTA.

Další novinka mezi příspěvky získávanými za kredity je určena pro ty z Vás, kteří trpíte alopecií, tedy vypadáváním vlasů. Své kredity můžete ve VITAKARTĚ vyměnit za příspěvek na paruku.

Užitečnou novinkou v aplikaci VITAKARTA je možnost nahlížet na výsledky laboratorních vyšetření pořízených v sítích SYNLAB a SPADIA. Výsledky nedávných testů můžete lékaři kdykoli ukázat, nebo si je stáhnout jako PDF a lékaři přeposlat třeba e-mailem.

V průběhu letošního roku chceme do tohoto projektu zapojit i další laboratorní sítě, díky kterým bychom pro Vás zajistili ještě lepší pokrytí celé ČR.

 

Stálice mezi benefity

Dlouhodobě největší zájem máte o příspěvky na dentální hygienu. Zůstávají proto v naší nabídce, celková výše příspěvku může být až 1000 korun na osobu za rok.

Velmi oblíbené jsou u Vás také STOP programy na prevenci závažných civilizačních onemocnění, např. rakoviny prsu, prostaty, kůže, tlustého střeva a konečníku, nebo třeba STOP osteoporóze. Všechny můžete využít i v letošním roce, včetně mamografického vyšetření prsu se zapojením umělé inteligence, nebo zjednodušeného vyšetření PSA u mužů jako prevence potíží s prostatou.

Příspěvky pro těhotné a pro novorozence prostřednictvím Kuponů OZP v roce 2024 zvyšuje na 3000 korun. Celkově tak může maminka s jedním dítětem čerpat částku 6000 korun za rok. Nově jsme rozšířili čerpání tohoto příspěvku také na žádané očkování proti RS virům.

Nadále podporujeme oblíbené ozdravné pobyty dětí. Až 10 000 korun za rok můžete použít na úhradu klimatického, nebo lázeňského ozdravného pobytu nehrazeného z veřejného zdravotního pojištění s minimální délkou pobytu 14 nocí. Tento příspěvek je určený dětem do 18 let s chronickými respiračními a dermatologickými chorobami nebo s obezitou.

Stejně jako v druhém pololetí minulého roku máte k dispozici příspěvek na sportovní aktivity dětí i dospělých ve VITAKARTĚ, kde na jeho získání můžete použít nasbírané kredity.

Prostřednictvím mimořádného přípisu kreditů do VITAKARTY OZP nadále oceňuje dobrovolné dárcovství, do kterého se mohou zapojit všichni naši pojištěnci ve věku od 18 let.

Podrobnosti o kreditech najdete v článku "Přípis novoročních kreditů máte všichni na svých účtech".

Co najdete jenom u OZP

Velkým benefitem OZP je propracovaná klientská aplikace VITAKARTA. Na jejím vývoji pracujeme deset let a v současnosti obsahuje více než 50 funkcionalit. VITAKARTA umožňuje získávat on-line nejnovější informace a vyřídit si se zdravotní pojišťovnou prakticky cokoli elektronicky.

Každý uživatel aplikace VITAKARTA má možnost kdykoli si sám on-line ověřit případné interakce mezi léky, které užívá, a které mu nově lékař předepisuje, nebo si je chce jako volně prodejné koupit. Platí to i o případné nevhodné kombinaci s potravinami, nebo některými nápoji.

Prostřednictvím VITAKARTY a spolupracujícího projektu uLékaře.cz máte možnost on-line konzultovat své zdravotní obtíže s lékařem, nebo si nechat zajistit termín na požadované vyšetření.

S tím úzce souvisí i další výjimečná služba - živá Asistenční služba OZP. Nejčastěji se na nás obracíte s požadavky na zajištění lékaře, nebo vyhledání volného termínu vyšetření. Funguje to tak, že operátoři zjistí Vaše požadavky a pak obvolávají vhodné poskytovatele péče a snaží se domluvit vhodný termín. Naprosté většině pojištěnců dokáže Asistenční služba OZP pomoct.

Unikátní svým rozsahem je i možnost ověřovat a schvalovat péči, kterou na Vaše rodné číslo poskytovatelé vykazují. Tuto funkcionalitu máte k dispozici všichni, kdo používáte VITAKARTU. V roce 2023 bylo Vaše zapojení rekordní, pomohli jste nám zkontrolovat a odsouhlasit péči za téměř 4 miliardy korun.

Aplikaci VITAKARTA používá většina pojištěnců OZP. Přístup do VITAKARTY je možný přes internetové stránky OZP, nebo prostřednictvím mobilní aplikace, která je k dispozici jak pro systém Android, tak iOS.

Novinky v systému veřejného zdravotního pojištění

Také zákon o veřejném zdravotním pojištění přináší od roku 2024 několik změn. Týkají se zejména úhrady některých typů očkování, prevence rakoviny prostaty a včasného odhalení poruch štítné žlázy v těhotenství. Rozšíření se dočkaly výkony robotické chirurgie a také zákroky prováděné v režimu tzv. jednodenní péče na lůžku.

U očkování hrazeného z veřejného zdravotního pojištění je smyslem úpravy dosavadních podmínek odbourání zbytečných omezení tam, kde z medicínského hlediska nedávají smysl.

 

Očkování proti pneumokokům

Zásadní změna se týká schvalování vakcíny hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Nově bude očkovací látku schvalovat Ministerstvo zdravotnictví v návaznosti na aktuální situaci, tedy aby byla skutečně účinná proti v tom čase rozšířenému typu pneumokoka. Schválené vakcíny pak budou pro všechny věkové skupiny pojištěnců plně hrazené, tedy bez doplatku.

Až dosud mohly zdravotní pojišťovny hradit pouze ekonomicky nejméně náročnou vakcínu.

 

Očkování proti meningokokům

Od 1. ledna 2024 došlo k rozšíření věkového rozpětí pojištěnců, kteří mají nárok na úhradu tohoto očkování z veřejného zdravotního pojištění na 14 - 16 let. Zpřesněním je také jednoznačná definice, že tito pojištěnci mají nárok na očkování bez ohledu na to, jestli byli očkováni v kojeneckém a batolecím věku.

Do konce roku 2023 bylo možné hradit toto očkování z veřejného zdravotního pojištění pouze pojištěncům ve věku 14 - 15 let.

 

Očkování proti HPV

Rozšíření se dočkala i skupina pojištěnců / dětí s nárokem na úhradu očkování proti lidskému papilomaviru (HPV). Nově tedy mají toto očkování hrazené z veřejného zdravotního pojištění dívky a chlapci od 11 do 15 let.

O tomto tématu jsme psali v samostatné aktualitě na webu OZP.

Až dosud měly nárok na bezplatné očkování děti ve věku 13 - 15 let.

 

Vyšetření prostaty

OZP umožňuje svým pojištěncům už od roku 2023 zjednodušené vyšetření PSA. Pohodlně, bez čekání a objednávání k lékaři, si mohou muži ve věku od 40 let dojít na kterékoli odběrové místo sítě SYNLAB v České republice a požádat o plně hrazené vyšetření PSA (prostatický specifický antigen). Jeho výsledky ukážou s vysokou mírou přesnosti, zda daný pojištěnec potřebuje podrobnější vyšetření, nebo je zdravý a stačí aby přišel na další pravidelnou kontrolu.

Od roku 2024 se do programu včasného záchytu karcinomu prostaty zapojují z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví také praktičtí lékaři, ambulantní urologové, radiologická pracoviště, biochemické laboratoře a pracoviště patologie. Na těchto pracovištích ale bezplatně vyšetří pouze muže ve věku 50 až 69 let.

Statistika ukazuje, že v České republice onemocní karcinomem prostaty každý rok přibližně 8 tisíc mužů a skoro 1,5 tisíce pacientů ročně na následky tohoto onemocnění zemře.

 

Vyšetření štítné žlázy těhotných žen

Novinkou roku 2024 je také vyšetření štítné žlázy v těhotenství. Do toho programu se zapojují především ambulantní gynekologové, ambulantní endokrinologové a diabetologové, případně také pečující praktičtí lékaři. Jedná se o test z žilní krve prováděný co nejdříve v prvním trimestru.

Smyslem tohoto programu je zvýšení povědomí o možných negativních dopadech neléčených onemocnění štítné žlázy v těhotenství na jeho průběh a na vývoj dítěte.

 

Novinky v chirurgii

V robotické chirurgii zavádí nová legislativa od ledna 2024 čtrnáct nových výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Týkají se ušní, nosní a krční chirurgie a urologie - konkrétně o zákroky na hltanu a hrtanu, močovodech, močovém měchýři a ledvinách. Jejich výhodou je šetrnější zásah do organizmu pacienta a jeho rychlejší rekonvalescence.

 

Jednodenní péče

Úhradová vyhláška na rok 2024 rozšiřuje seznam hrazených výkonů prováděných v režimu jednodenní péče v nemocnicích a ambulantních zařízeních. Jde o předem plánované, jednodušší operace, po kterých pacienti odcházejí ten samý den domů. Konečné rozhodnutí o vhodnosti takového zákroku zůstává na ošetřujícím lékaři, který musí posoudit celkový zdravotní stav pacienta a potenciální rizika.