Prevence Alzheimerovy nemoci

Alzheimerova choroba nás, laicky řečeno, pozvolna připravuje o rozum. Přesně řečeno - ovlivňuje činnost našeho mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí - myšlení, paměti, úsudku.

Začíná to nenápadně, pozvolna. Nejdříve se zhoršuje krátkodobá paměť a nemocný není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Rychlost, kterou Alzheimerova nemoc postupuje, se u každého liší. Nemocný má však čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Dochází i ke střídání nálad. Postupně se mění celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat.

Alzheimerova nemoc je nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka. U lidí nad 80 let trpí demencí každý pátý, u mladších lidí je výskyt vzácnější. Nicméně Alzheimerova nemoc se může projevit i osob ve věku 40 let.

Oborová zdravotní pojišťovna v současnosti eviduje více než 3000 pojištěnců s touto diagnózou, z nichž zhruba každý desátý je pro tuto diagnózu v péči svého praktického lékaře.

 Počet pojištěnců OZP s dg. Alzheimerova nemoc (hlavní i vedlejší)
20192482
20202597
20212746
20223009

Jak se této nemoci bránit?

Nejlepší prevencí je aktivní způsob života - cílený trénink paměti, běžná četba knih, luštění křížovek, cvičení a dále strava bohatá na antioxidanty.

Jako klienti OZP máte navíc exkluzivní možnost nechat se 1x ročně bezplatně vyšetřit v síti kontaktních center České alzheimerovské společnosti po celé ČR, pokud je vám 40+.

V rámci plně hrazeného vyšetření dostanete:

Preventivního programu využije ročně průměrně cca 150 klientů OZP. V tzv. covidových letech i tento program zaznamenal pokles. Od roku 2022 počet zájemců opět stoupá. Včasné odhalení nemoci může při léčbě zásadně přispět. Alzheimerovu nemoc sice nelze vyléčit, moderními léky je ale možné ji zpomalit.

Alzheimerovu nemoc poprvé popsal německý lékař Alois Alzheimer v roce 1907. V té době se považovala za nemoc vzácnou. Nyní se nějaká forma demence vyskytuje u více než sedmi miliónů obyvatel Evropy.