PŘEHLED OSVČ MŮŽETE LETOS PODAT NEJPOZDĚJI DO 2. SRPNA

Pro všechny osoby samostatně výdělečně činné je letos posledním dnem, kdy musí podat zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020, pondělí 2. srpna. U Oborové zdravotní pojišťovny si můžete vybrat, zda Přehled OSVČ doručíte na některou ze 40 poboček nebo podáte elektronicky. S aplikací VITAKARTA to zvládnete snadno a rychle.

Změna pro podání Přehledu za rok 2020 je uzákoněna novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, která nabyla účinnosti 10. 4. 2021. Jinak platné lhůty pro podání Přehledu se podle ní nepoužijí a Přehled za rok 2020 je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, nejpozději do 2. srpna 2021. Termín se týká všech osob samostatně výdělečně činných, bez ohledu na to, zda podávají daňové přiznání samy, s daňovým poradcem, nebo ho nepodávají vůbec.

Vyplněný a podepsaný formulář Přehled OSVČ za rok 2020 můžete do OZP

doručit osobně nebo poštou:

podat elektronicky:

Formuláře k Přehledu OSVČ za rok 2020 najdete zde >>

Do aplikace VITAKARTA, která usnadní podání Přehledu se registrujte zde >>

Nedoplatek pojistného musí plátce uhradit do 8 dnů od data, kdy reálně byl nebo podle zákona měl být podán Přehled.

Přeplatky vrací OZP v zákonem stanoveném termínu, tedy do 30 dnů ode dne podání žádosti; za žádost o vrácení přeplatku se přitom vždy považuje vlastní podání Přehledu, pokud z něho přeplatek vyplývá a pokud plátce nežádá o použití přeplatku na platbu následujících záloh.