Povinné testování ve firmách končí. Proběhlo 15 milionů testů za miliardu korun.

Vzhledem k tomu, že od 1. července 2021 se na základě vládního rozhodnutí ruší povinná pravidelná testování zaměstnanců ve firmách, v nestátních neziskových organizacích i OSVČ, bude k 30.6.2021 ukončen i preventivní program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19. Jeho prostřednictvím mohli zaměstnavatelé i OSVČ na společné webové stránce všech zdravotních pojišťoven, včetně OZP, elektronicky žádat o příspěvek na nákup a provedení samoodběrových testů pro sebe a své zaměstnance. Náklady na testování mohou nárokovat nadále, a to až do konce července 2021. Opravné dávky za měsíc červen lze pak uplatnit nejpozději do konce měsíce srpna 2021. Více zde >>

FAKTA:

Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ladislava Friedricha by se vzhledem k celkovému počtu zaměstnanců v Česku dalo čekat vyšší číslo. Nicméně se musí brát v potaz to, že testy se netýkaly zaměstnanců na home office, očkovaných a těch s prodělanou nemocí. Stále větší část firem také namísto přímo placeného samotestování šla cestou dohody s konkrétním zdravotnickým zařízením, které si pak úkony účtují zdravotním pojišťovnám samostatně, a to včetně vícenákladů. Celkové náklady pojišťoven na testování jsou tak samozřejmě podstatně větší.

* Shrnující čísla jsou součtem dosud doručených žádostí o proplacení a aproximace počtu těch, které ještě pojišťovnám dorazí.