Platba zdravotního pojištění v roce 2023

Od 1. ledna 2023 se mění jak vyměřovací základy, tak výše pojistného pro všechny skupiny plátců Oborové zdravotní pojišťovny (OSVČ, OBZP, zaměstnavatele i stát).

 

Minimální měsíční záloha OSVČ: 2 722 Kč

Osobám samostatně výdělečně činným, pro které je podnikání hlavním zdrojem příjmu, se vzhledem k minimálnímu měsíčnímu vyměřovacímu základu 20 162 Kč, zvyšuje částka, kterou budou platit jako minimální měsíční zálohu na pojistné, o 95 korun, a to na 2 722 Kč měsíčně. Zálohu je OSVČ povinna zaplatit poprvé za leden 2023.

Splatnost je od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

 

Pojistné pro OBZP a zaměstnavatele: 2 336 Kč

Pojistné osob bez zdanitelných příjmů a minimální pojistné zaměstnanců se odvíjí od výše minimální mzdy. Nařízením vlády č. 1496/22 Sb. je s účinností od 1. ledna 2023 minimální mzda zvýšena z 16 200 Kč na částku 17 300 Kč. Pojistné vypočtené z této částky vyměřovacího základu činí 2 336 Kč měsíčně.

Splatnost pro OBZP je od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Splatnost pro zaměstnavatele je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

 

Platba pojistného státem: 1 900 Kč

Od 1. ledna 2023 bude vyměřovací základ činit 14 074 Kč a stát bude platit 1 900 Kč měsíčně.

Splatnost pojistného hrazeného státem je do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce.

 

Bankovní spojení najdete zde

V případě dotazů můžete na telefonním čísle: 261 105 555 kontaktovat Informační linku OZP.