Platba zdravotního pojištění v roce 2021

Od 1. ledna 2021 se mění jak vyměřovací základy, tak výše pojistného pro všechny skupiny plátců Oborové zdravotní pojišťovny (OSVČ, OBZP, zaměstnavatele i stát).

Minimální měsíční záloha OSVČ: 2 393 Kč

Osobám samostatně výdělečně činným, pro které je podnikání hlavním zdrojem příjmu, se vzhledem k minimálnímu měsíčnímu vyměřovacímu základu 17 720,50 Kč, zvyšuje částka, kterou budou platit jako minimální měsíční zálohu na pojistné, o 41 korun, a to na 2 393 Kč měsíčně. Zálohu je OSVČ povinna zaplatit poprvé za leden 2021.

Splatnost je od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Pojistné pro OBZP a zaměstnavatele: 2 052 Kč

Pojistné osob bez zdanitelných příjmů a minimální pojistné zaměstnanců se odvíjí od výše minimální mzdy. Nařízením vlády č. 487/2020 Sb. je s účinností od 1. ledna 2021 minimální mzda zvýšena z 14 600 Kč na částku 15 200 Kč. Pojistné vypočtené z této částky vyměřovacího základu činí 2 052 Kč měsíčně.

Splatnost pro OBZP je od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Splatnost pro zaměstnavatele je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.

Platba pojistného státem: 1 767 Kč

Výše pojistného, které za pojištěnce platí stát, se zvyšuje na 1 767 Kč měsíčně (z dřívějších 1 567 Kč).

Splatnost pojistného hrazeného státem je do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce.

Bankovní spojení najdete zde

V případě dotazů můžete na telefonním čísle: 261 105 555 kontaktovat Informační linku OZP.