OZP zaplatí nemocnicím na doplatcích za zdravotní služby poskytnuté v roce 2021 více než 1 miliardu korun

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) dokončila výpočet finančního vyrovnání předběžných úhrad nemocnic za zdravotní služby poskytnuté v roce 2021.

Zejména z důvodu vysokých bonifikací a kompenzací za léčbu pacientů s COVID-19 bude na účty nemocnic do konce srpna uhrazena částka přesahující 1 miliardu Kč. Konečná výše úhrad za rok 2021 byla pro jednotlivé nemocnice stanovena v souladu s kompenzační vyhláškou vydanou Ministerstvem zdravotnictví.

"Bezprecedentní navýšení úhrad o více než 43 % ve srovnání s "předcovidovým" rokem 2019 výrazně vylepší hospodaření našich smluvních partnerů. Věřím, že tyto zdroje budou využity na zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb pro naše pojištěnce," říká generální ředitel OZP Ing. Radovan Kouřil.