OZP vrátí svým pojištěncům přes 17 milionů za doplatky na léky

Za první pololetí roku 2020:

Ochranný limit na započitatelné doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely překročilo u Oborové zdravotní pojišťovny za první pololetí letošního roku 22 451 pojištěnců. OZP tak bude svým klientům vracet celkem 17 379 728 Kč, což je o 16 % více než v roce 2019. Největší objem vracených peněz půjde i letos skupině nad 70 let.

U věkové skupiny 19 až 64 let je výše ochranného limitu 5 000 Kč za rok. U pojištěnců do 18 let a straších 65 let je hranice 1000 Kč a pro klienty nad 70 let je limit 500 Kč. Vše, co zaplatí pojištěnci za započitatelné doplatky na léky navíc, jim OZP vrátí.

Od 1. 1. 2020 došlo ke snížení limitu na 500 Kč u poživatelů invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění. Tyto skutečnosti musí pojištěnci své zdravotní pojišťovně doložit. OZP eviduje za 1. pololetí roku 2020 celkem 184 pojištěnců, na které se nové opatření vztahuje.

ROK, VRÁCENÁ ČÁSTKA + POČET POJIŠTĚNCŮ OZP, KTEŘÍ PŘEKROČILI OCHRANNÝ LIMIT
1. POLOLETÍ CELKOVÁ VRÁCENÁ ČÁSTKA V KČ POČET POJIŠTĚNCŮ S PŘEPLATKEM
2019 15 013 681 20 661
2020 17 379 728 22 451