OZP vrací pojištěncům za přeplatky za léky až tisíce korun

Pokud jste, s ohledem na vaše zdraví, odkázáni na větší množství léků s doplatky, pak možná patříte k těm, kterým OZP právě v těchto dnech vrací až tisícové částky. Zdravotní pojišťovny jsou totiž ze zákona povinny sledovat celkovou výši započitatelných doplatků za léky uhrazených pojištěncem a ve čtvrtletních intervalech (vždy v únoru, květnu, srpnu a listopadu) vyhodnocovat, zda u pojištěnce došlo k překročení tzv. ochranného limitu a k nároku na úhradu přeplatku.

V srpnu se vrací přeplatky za 2. čtvrtletí, ve kterém překročilo zákonem stanovený roční limit na započitatelné doplatky za léky 21 237 pojištěnců OZP. Celkový objem vrácených peněz činí 16 702 858 korun. Nejvyšší přeplatky přesáhly ve dvou případech hranici 15 000 korun.

Ochranné limity k doplatkům na léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely se liší dle věku a zdravotního stavu jednotlivce:

     do 18 let věku (včetně)   1 000 Kč
     od 19 do 64 let   5 000 Kč
     od 65 let věku do 69 let věku (včetně)   1 000 Kč
     nad 70 let (včetně) a u vybraných pojištěnců s invaliditou   500 Kč

Pokud pojištěnci vznikne v daném období nárok na přeplatek, OZP mu ho automaticky nejpozději do 60 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl stanovený limit překročen, zašle buď na bankovní účet, nebo šekovou poukázkou prostřednictvím České pošty. Pojištěnci tak nemusí výši přeplatku hlídat ani o něj žádat.

Novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění byla od 1. 1. 2022 upravena hranice pro zaslání přeplatku. Zdravotní pojišťovny tak mohou klientovi poslat částku až v momentě, kdy součet přeplatků nad zákonem stanovený limit překročí hranici 200 korun. Nižší částky se sčítají a vracejí souhrnně po dosažení této částky v následujícím kalendářním čtvrtletí/ případně roku. Do 31. 12. 2021 se vracely částky v minimální výši 50 korun.

Výdaje za léky si klienti OZP mohou zkontrolovat ve svém osobním účtu v aplikaci VITAKARTA, není tak zapotřebí papírového formuláře Žádost o výpis z osobního účtu pojištěnce.

Výpis regulačních poplatků a započitatelných doplatků zaplacených u lékaře, ve zdravotnickém zařízení nebo v lékárně k datu zpracování zde >>