Nejvíc peněz za doplatky na léky vrací OZP pojištěncům nad 70 let

Ve třetím letošním čtvrtletí překročilo ochranný limit na započitatelné doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely 10 189 pojištěnců Oborové zdravotní pojišťovny (OZP), mezi které bude rozděleno celkem 15 987 820 Kč. Nejvyšší částku, a to 11 847 441 korun, OZP vrátí skupině klientů nad 70 let.

Souhrn za 1. až 3. čtvrtletí roku 2020:
  • Ochranný limit překročilo 32 640 pojištěnců OZP
  • Za doplatky na léky OZP vrátí 33 367 548 korun
  • Největší objem vrácených peněz: 25 662 555 korun a zároveň nejvyšší počet klientů: 26 775 je ve skupině nad 70 let

U věkové skupiny 19 až 64 let je výše ochranného limitu 5 000 Kč za rok. U pojištěnců do 18 let a starších 65 let je hranice 1000 Kč a pro klienty nad 70 let je limit 500 Kč. Vše, co zaplatí pojištěnci za započitatelné doplatky na léky navíc, jim OZP vrátí.

Od 1. 1. 2020 došlo ke snížení limitu na 500 Kč u poživatelů invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění. Tyto skutečnosti musí pojištěnci své zdravotní pojišťovně doložit. Za 1. - 3. čtvrtletí roku 2020 OZP eviduje celkem 272 pojištěnců, na které se nové opatření vztahuje.

Zdravotní pojišťovny vracejí peníze za doplatky na léky svým klientům každé čtvrtletí, a to do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Výši započitatelných doplatků hlídá pojišťovna a přeplatky posílá klientům automaticky.

OBDOBÍ + VRÁCENÁ ČÁSTKA + POČET POJIŠTĚNCŮ, KTEŘÍ PŘEKROČILI OCHRANNÝ LIMIT
ROK OBDOBÍ 2019 2020
CELKOVÁ VRÁCENÁ ČÁSTKA V KČ 1. až 3. ČTVRTLETÍ 28 516 280 33 367 548
POČET POJIŠTĚNCŮ 1. až 3. ČTVRTLETÍ 29 206 32 640