OZP přispívá na preventivních programech nejvyšší částkou na jednoho pojištěnce

Publikováno: 14.2.2024

V roce 2023 přispívala z Fondu prevence o více než 40% vyšší průměrnou částkou na pojištěnce v porovnání s průměrem celého zdravotního systému. Může si to dovolit díky včasnému vytvoření dostatečné finanční rezervy na Fondu prevence.

Už před třemi roky OZP jako první začala odměňovat své pojištěnce za aktivní přístup k prevenci a zdravému životnímu stylu pomocí kreditů přidělovaných v klientské aplikaci VITAKARTA. "Otevřeně se přiznám, že jsme na začátku měli trochu obavu, jak pojištěnci tuhle novinku přijmou. Jestli nebudou naštvaní. Ale čekalo nás velice příjemné překvapení, protože většina pojištěnců přijala tento postup s pochopením. Důkazem je i fakt, že zájem o využívání našich benefitů neustále roste, využívají je stále víc i pojištěnci, kteří nikdy žádný benefit nečerpali," komentuje generální ředitel OZP Radovan Kouřil.

Velmi široká je také nabídka benefitních programů OZP, ve kterých mohou její pojištěnci čerpat finanční příspěvky ať už přímo prostřednictvím tzv. Kuponů, nebo prostřednictvím kreditů ve VITAKARTĚ.

A i samotná skladba preventivních programů patří mezi nejprogresivnější. Celá skupina STOP programů proti závažných civilizačním nemocem, podpora umělé inteligence v mamografii, zjednodušené vyšetření PSA u mužů, dentální hygiena…

A v odměňování pojištěnců za aktivitu v péči o vlastní zdraví bude OZP pokračovat i v roce 2024. Ve svém zdravotně pojistném plánu na tento rok počítá s dotováním zdravotně preventivních programů minimálně o 10 % vyšší částkou na jednoho pojištěnce, než bude průměrný příspěvek srovnatelných zaměstnaneckých pojišťoven. Ve srovnání s VZP je tento rozdíl ještě významnější, ten dokonce přesahuje 20 procent.