OZP přináší klientům se sluchovým postižením další novinku v komunikaci

Světový den sluchu, který každoročně připadá na 3. března, upozorňuje na význam včasné identifikace a kompenzace ztráty sluchu. OZP přichází k tomuto dni s inovací u služby pro komunikaci osob se sluchovým postižením. Na Infolince s podporou online textového přepisu hovoru, kterou OZP zpřístupnila pro osoby se zhoršenou kvalitou sluchu či cizince již vloni, je teď k dispozici nová funkce umožňující využít službu i osobám se zhoršenou srozumitelností řeči či její úplnou ztrátou.

"Prostřednictvím této funkce mohou klienti OZP svůj dotaz vepsat do speciálního řádku, ten je pak následně automaticky přečten syntetickým hlasem operátorovi infolinky a mluvená reakce operátora je přepsána profesionálním přepisovatelem do textové podoby," vysvětluje obchodní ředitelka OZP PhDr. Miloslava Lukešová.

Uživatel služby, kterou pro OZP zajišťuje společnost Transkript online s.r.o., si může vybrat, zda bude komunikovat mluvenou češtinou či psanou formou. Odpověď operátora mu bude doslovně přepsána profesionálními přepisovateli, kteří dosahují rychlosti přes 500 úhozů za minutu.

Infolinka s textovým přepisem hovoru pro neslyšící je dostupná v pracovních dnech (pondělí - pátek) od 9:00 do 16:00 hodin zde